Genel Sağlık Sigortası

01/10/ 2017'den itibaren uygun formatta gönderilmeyenleri SGK kabul etmeyecek

SGK, 01 Ekim 2017 tarihinden itibaren elektronik fatura (e-Fatura)uygulamasına dahil olacaktır.

Bu itibarla, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükelleflerin söz konusu tarihten itibaren Kuruma düzenleyecekleri gönderecekleri elektronik ortamda e-Fatura olarak göndermeleri gerekmektedir.
Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan sağlık hizmet sunucuları ve diğer mükellefler açısından herhangi bir değişiklik olmayıp, Kuruma yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifasında genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlemeye ve göndermeye devam edeceklerdir.
Elektronik fatura uygulaması ile ilgili hususlar Maliye Bakanlığınca çıkarılan Vergi Usul Kanununun 397 Sıra No’lu Genel Tebliği’nde düzenlenmiş olup, faturaların elektronik belge olarak oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format ve standartlar ile diğer hususlar Gelir İdaresi Başkanlığına ait http://www.efatura.gov.tr/ internet adresinde yeralmaktadır.

Elektronik fatura uygulaması; fatura içeriği, fatura düzenleme süresi, inceleme, fatura eki belge düzenlenmesi ve teslimi gibi hususlarda bir değişiklik getirmediğinden ilgili mevzuat çerçevesinde hareket edilmesi gerekmektedir.
Sosyal Güvenlik Kurumu, mal ve hizmet alımlarında, ödeme ve diğer işlemlerinde tabi olduğu Kanun ve mevzuatta belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütmektedir.
Fatura ile ilgili işlemlerin ilgili Kanun ve mevzuat çerçevesinde yürütülebilmesi açısından Maliye Bakanlığınca belirlenen format ve standartlara ilave olarak format ve standartlar (özel alanlar) belirlenmiştir.

E-Faturadaki senaryo “Temel Fatura Senaryosu” üzerinden yürütülecektir. Konuya ilişkin teknik bilgiler teknik dokümanda yer almaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilecek e-Faturalar özel formata uygunluk açısından Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kontrol edilecek olup, belirlenen formata uygun olmayan faturalar kabul edilmeyecektir.

 İSA KARAKAŞ 

Sosyal Güvenlik Kurumunun BAŞMÜFETTİŞİ

Sosyal Güvenlik& İş Hukuku&

(A ) İş Güvenliği BAŞUZMANI

50’yi (ELLİ) aşkın Sosyal güvenlik/İş mevzuatı, İSG alanında Kitap Yazarı,

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği ADLİ Bilirkişisi

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Eğiticisi  

50’dan fazla saygın dergide 700 aşkın makale yazarı

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Başuzmanı

 A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı 

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku-İş Sağlığı ve Güvenliği CEZA Bilirkişisi

 Gazeteci/ Yazar

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir