Genel Sağlık Sigortası İş Sağlığı ve Güvenliği

Danıştayın iptal kararının SGK uygulaması

Danıştay 10. Dairesinin 09/11/2020 tarihli ve 2020/4619 sayılı kararı ile; 24.03.2013 tarih ve 28597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGK Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin ‘Hemodiyaliz Tedavileri’ başlıklı 2.4.4.D-1. maddesinin on birinci fıkrasında yer alan ‘…hemodiyaliz uygulaması sırasında ortaya çıkan acil durumda yapılması gereken diğer tetkikler ile gerektiğinde ve özellik gösteren hastalara daha sık yapılan tetkiklerin tümü…’ […]

SGK Emeklilik

Danıştay içtihadı birleştirdi. yarın ilk defa Türkiye Gazete’sindeki köşemizden okuyabilirsiniz.

DANIŞTAY İÇTİHATLARI BİRLEŞTİRME KURULU, ASKERLERİN EMEKLİLİĞİYLE İLGİLİ KAOSA SON NOKTAYI KOYDU  Astsubay- Subay ve  aynı zamanda, TSK’nın  harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda TSK  hesabına okuyan veya kendi hesabına okumakta iken askeri öğrenci olanlar ile fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okuduktan sonra muvazzaf subaylığa nasp edilenlerin EMEKLİLİĞİNİ etkileyen bu kararı İLK DEFA yarınki […]

SGK Emeklilik

Yargıdan Emeklilere "ikramiye" piyangosu

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlanarak 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenen davacının, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı üzerine, 30 fiili hizmet yılından fazla geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali, yoksun kaldığı ikramiye tutarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle dava  açıldı. […]

Genel Sağlık Sigortası

Mahkeme 550-TL'yi iptal etti, SGK 5 TL artırdı

SGK aleyhine işitme cihazları ile ilgili açılan dava neticesinde; Danıştay  15. Dairesinin 22.05.2015 tarihli ve K.2015/3139 sayılı kararı ile “…22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin eki EK-5 listesinde yer alan dijital programlanabilir işitme cihazı için 550 TL ödeme yapılacağına ilişkin hükmün iptal edilmesine” karar verildi. Söz konusu karar  SGK’ya  13.08.2015 tarihinde tebliğ edilmiştir. […]

Genel

Danıştay Kararı sonrası SGK'nın yeni uygulaması

Danıştay Onbeşinci Dairesinin 12/11/2014 tarihli ve E.2013/8369 sayılı kararına ilişkin duyuru 08/04/2015 tarihinde yapılmıştır. Söz konusu duyurunun; “Ayakta Tedavide Sağlık Raporu (Uzman Hekim Raporu/Sağlık Kurulu Raporu) İle Verilebilecek İlaçlar Listesi EK-4/F” 36. Maddesine ilişkin uygulama; 10/04/2015 tarihinden başlayarak aşağıda yer aldığı şekilde yürütülmektedir. 36. Kollajen (Yalnızca dekübitis yaralarında; [bası yaralarının (Grade 1-2 ) tedavisinde(aynı yara […]