Çalışan Pratik Bilgiler

2021 AGİ asgari geçim indirimi ne kadar

Tüm çalışanlar aşağıdaki tabloda aile durumuna uyan kısma bakarak 2021 AGİ asgari geçim indiriminin eksik ödenip ödenmediğini kendisi kontrol edebilir. 2021 Asgari Geçim İndirim (AGİ) Tutarları   MEDENİ DURUMU asgari geçim indirimi TL  Bekâr 268,31  Evli, Eşin Geliri Olan, 268,31  Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk 308,56  Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk 348,81  Evli, […]

Çalışan

2019 asgari geçim indirimi agi bekar evli çocuklu

asgari ücret belli oldu. asgari geçimi indirimi agi ne kadar oldu? aşağıdaki hesaplamadan da görüleceği üzere bekar çocuksuz bir işçinin asgari geçimi indirimi agi’si; 191, 88 TL’dir. 01/01/2019 – 31/12/2019  ASGARİ ÜCRETİNDE AGİ MİKTARI:   ASGARİ ÜCRET 2.558,40 SGK PRİMİ% 14 358,18 İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 25,58 GELİR VERGİSİ% 15 (*) 134,32 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 191,88 DAMGA […]

Genel

2016 yılında asgari geçi indirimi ne kadar

AGİ 2016 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ ne kadardır? AGİ çalışanların medeni durumu ve çocuk sayısına-eşin çalışıp çalışmamasına göre değişmektedir. Bu durum aylık/TL olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  Durum (resmi nikahlı evli olup olmadığı) Aylık Çocuk sayısı Aylık  Bekâr 123,53 Evli, eşi çalışmayan ve çocuksuz 148,23 Evli, eşi çalışan ve çocuksuz 123,53 Evli, eşi çalışmayan ve 1 çocuklu […]