SGK İşveren Rehberi

SGK borç yapılandıranlar bu hususlara dikkat

1-7143 sayılı Kanun ile 2018/Mart ve önceki aylara ait olup Kanunun yayım tarihi olan 18/5/2018 tarihi veya Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan Kurumumuz alacakları ile takip ve tahsili Kurumumuza verilen alacaklar, yeniden yapılandırılmış olup, bu kapsamda yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemelerinin ilkinin 31/8/2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. 7143 […]

Genel Sağlık Sigortası

TBMM'deki tasarıya göre:Hangi Borçlu Bağ-Kur'lular Nasıl Sağlıktan yararlandırılacak

TBMM’deki tasarıya göre:Hangi Borçlu Bağ-Kur’lular Nasıl Sağlıktan yararlandırılacak? Bilgi kirliliğine son işte sorunun gerçek cevabı: Türkiye Büyük Millet Meclisinde halen görüşülmekte olan tasarıda; 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya müracaat eden ve 12 aydan fazla prim borcu bulunan sigortalıların da bu uygulamadan yararlanmalarına yönelik düzenleme yer almaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülmekte olan tasarının mevcut haliyle […]

SGK Emeklilik

Bağ-Kurlular ERKEN Emekli olabilir, bu püf noktayı kaçırmayın

ÇSGB/SGK Başmüfettişi/Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı İsa KARAKAŞ ilk defa açıklıyor: BAĞKUR’luların sadece 1/10/2014 tarihinden sonraki prim borçlarını yapılandırabileceği önceki hizmetlerinin yandığı ve bu hizmetlerle hizmet kazanılmayacağı benzeri  yazılar, maalesef bilgi kirliliğine yol açmaya devam ediyor. Bu yanlış bilgilerin aksine  BAĞKURLULAR (2926 sayılı Kanuna tabi olanlar dahil) 30/4/2008 tarihinden önce silinmiş olan Bağ-Kurluluklarına ait primlerini […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Torba Kanun En son halini madde madde açıklıyor

Tüm işyerleri-işveren ve çalışanlar  DİKKAT! Torba Kanunla   başta SGK,yurtdışı emeklilik İş Kanunu, İş sağlığı ve güvenliği, Kamu ihale mevzuatı uygulama ve işlemlerini derinden değiştirecek. Sizler için bu değişiklikleri ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ/A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI/Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. Başkanı/İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İSA KARAKAŞ  AÇIKLIYOR