SGK İşveren Rehberi

Ar-Ge ve destek personelinin SGK işlemlerinde yapılan değişiklikler

I.GİRİŞ: Gerek 5746 sayılı Kanun gerekse 4691 sayılı Kanun uyarınca gelir vergisi teşviki uygulaması söz konusu olduğundan, net ücret sistemine göre çalıştırılan sigortalıların 5510 sayılı Kanuna göre prime esas kazancının hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar aşağıda açıklanmıştır. II.Belirtilen  kanunun 7.maddesine eklenen hüküm ile 4691 sayılı Kanunda değişiklik yapılmış olduğundan, 2020/20 sayılı genelgenin “9.2-4691 sayılı Teknoloji […]

Genel

SGK ve istihdam teşviklerinde son durum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısından açıkladı; İşverenlere, “Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız” diye müjde veren Bakan Selçuk, “İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. “MEGİP Kapsamında Kursiyerlerin […]

Genel Teşvik İşlemleri

AR-GE projelerinde çalışanların SGK işlemlerinde bu hususlara dikkat

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunun;21. maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler “ ifadesi eklenmiş, 22. maddesi ile, 5510 sayılı Kanunun 7. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki “mesleki eğitime veya staja “ ifadesi “mesleki eğitime, staja veya bursiyer olarak […]