SGK İşveren Rehberi

Pandemi kısıtlamaları genişletildi İşte evde çalışacak ve işe gitmeyecek olanlar

Cumhurbaşkanlığının Pandemi kapsamında çalışma süreleri ve şeklini belirledi. İstanbul valiliğinin almış olduğu karar ve yaptığı açıklamalar şu anda  daha çok kamu sektörü ile ilgili olup, İstanbul’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, 28 Eylül 2020 tarihinden itibaren “kademeli mesai uygulaması”na geçilmişti. 04/Kasım 2020den itibaren, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızda dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamı genişletilmektedir. Bu bağlamda; […]

SGK Emeklilik

Ne olacak Kızların emeklilik Aylıkları

 Kız çocuklarına bağlanan aylıklar,  SGK Kanunun 34. maddesine 7103 s. Kanunla eklenen hüküm saklı kalmak kaydıyla; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları, Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı, Evlendikleri, tarihi izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir. Ölüm aylığının […]

Genel Sağlık Sigortası

Üvey Çocuklar SGK sağlık yardımlarından nasıl faydalanır

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurun evlendiği kişinin daha önceki birlikteliğinden olan ve 657 sayılı Kanunun 209. maddesi gereğince memur üzerinden tedavi yardımlarından faydalandırılan çocuklar, söz konusu sigortalıların tedavi yardımları SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamına devredildiği tarihten itibaren aynı hak ve hükümler çerçevesinde sağlık yardımlarından faydalandırılmaları sağlanmıştır. Buna göre; 1. 5510 sayılı Kanunun geçici […]

SGK Emeklilik

Anneler her ay nasıl 320 € yardım alacak

Ülkemiz ve AB tarafından ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülmekte olan Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi kısaca Evde Çocuk Bakımı Projesi Antalya, Bursa ve İzmir’den sonra şimdi de İstanbul ve Ankara’da uygulanacak. 2 yaşından küçük çocuğunuz varsa ve çalışmak, daha önce çalıştığınız işe geri dönmek ya da yeni bir işte […]