SGK İşveren Rehberi

Yıl sonuna kadar 6 puan SGK desteğine devam

Sosyo-gelişmişlik endeksi düşük illerde üretim ve istihdam imkânlarının arttırılması için verilen 5510 sayılı Kanunun 81/2. maddesi  uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave 6 puanlık sigorta primi işveren hissesi teşviki 31/12/2021 tarihine kadar uzatıldı. 24 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete/Sayı: 31405 (2. Mükerrer): Karar Sayısı: 3579 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel […]

SGK İşveren Rehberi

6 PUANLIK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNDEN OCAK AYINDA DA YARARLANABİLİRSİNİZ

Sosyo- ekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak için 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin (ı) bendindeki “5 puanlık” indirime ilave olarak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden “ilave 6 puan” olarak uygulanmakta olan sigorta prim indiriminin süresi 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 23 Şubat 2020 Tarihli […]

Genel

SGK ve istihdam teşviklerinde son durum

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  İstihdam Seferberliği 2019 Tanıtım Toplantısından açıkladı; İşverenlere, “Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız” diye müjde veren Bakan Selçuk, “İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. “MEGİP Kapsamında Kursiyerlerin […]

SGK İşveren Rehberi

Müjde 2019 yılında işverenlere teşvik ve asgari ücret desteği var

TEŞVİKLER İş dünyasına da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçireceklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İlk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Hâlâ 51 ilimizde ve iki ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. […]

Teşvik İşlemleri

6 Puan SGK teşvik indirimi bu ay yürürlüğe girdi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “ (4/a)  kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu Kanun değişikliğinin 01/03/2016 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle ilave 6 puanlık indirim uygulamasında […]