isa karakaş köşe yazıları
SGK İşveren Rehberi

Emekli EYT’lilerin SGDP PRİM DESTEĞİ

03.03.2023 tarihli  Resmi Gazete’de yayımlanan 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 1. maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 95 inci madde eklenmiştir. Anılan maddede; “Bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan 506 sayılı […]

SGK İşveren Rehberi

Teşvik uygulamasında değişiklik

1.GİRİŞ: Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutarın Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanabilmesi için diğer şartların yanısıra işverenin Kuruma yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmama şartını da sağlaması gerekmektedir. İşverenin Kuruma yasal […]

SGK İşveren Rehberi

Hangi SGK teşviklerinden hangi işyerleri ne kadar faydanmakta

SGK aracılığıyla uygulanmakta olan 10’dan fazla  TEŞVİK/DESTEK bulunmaktadır. Bu teşviklerden en fazla (UVSK’dan) 5 puan indiriminden işyerleri faydalanmaktadır. Sözkonusu teşvikten 1 Milyondan fazla işyeri ve 8 Milyona yakın sigortalı için faydalanılmaktadır. EN az kültür ve turizim teşviklerinden faydalanılmıştır. 2017 YILI  (10. ay)  itibarıyla SGK TEŞVİK verilerine aşağıdaki tabloda ayrıntılı bilgi verilmiştir. NOT: APHB (Aylık Prim […]

SGK İşveren Rehberi

Bağ-Kur teşvik uygulması

1.GİRİŞ:07.9.2016 tarihli ve 29824 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 62. maddesi ile, 31.5.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (j) bendinde; “İsteğe bağlı sigortalılar hariç bu Kanunun 4. maddesinin […]