SGK İşveren Rehberi

SGK, İşyeri işlemlerinde önemli değişiklikler yaptı

I.GİRİŞ: SSİY 11. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi ile 3. fıkrasının (ç) bendinin bir arada değerlendirilmesinden; işverenlerin, 4/a kapsamında sigortalı sayılanları çalışmaya başladıkları tarihten önce Kuruma e-sigorta yoluyla bildirmekle yükümlü bulundukları, bununla birlikte; ilk işyerindeki çalışmasına ait sigortalı işe giriş bildirgesi Kuruma verilerek, tescil işlemi yapılmış olan sigortalının, naklen ve hizmet akdi sona ermeden aynı işverenin aynı ya […]

İş Sağlığı ve Güvenliği

27 Aralık 2014 tarihli işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına girecekler DİKKAT

27 Aralık 2014 tarihli  işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavına  girecekler DİKKAT. Sınava girmek için aşağıdaki duyuruyu mutlka okuyun:   işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının eğitim, sınav ve belgelendirilmesi işlemleri ilgili mevzuat kapsamında yürütülmektedir. Bu itibarla; 27 ARALIK 2014 Cumartesi günü yapılacak merkezi sınavla ilgili açıklama aşağıda belirtilmiş olup, adayların bu takvime göre hareket […]