Çalışan İş Kanunu İşlemleri

Ulusal bayram ve genel tatil günleri nelerdir

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye’nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00’ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder. Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 […]

Genel

SGK sigortalıları ile sigortalı olmayanlara malüllük ve diğer haklar nasıl sağlanacak

GİRİŞ: 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere gelir/aylık bağlanması ile ilgili 23/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 sayılı KHK.ne çerçevesinde; (4a), (4b) ve (4c) kapsamında sigortalı olanlar ile herhangi bir statüde sigortalılığı olmayanların kendilerine ve hak sahiplerine sağlanan haklar […]