Çalışan

2019 yılında evde çalıştırılan ev hizmetlileri için ne kadar SGK primi ödenecek

 5510 sayılı Kanunun ek 9. maddesi kapsamında ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenlerin ödeyecekleri aylık kazançların alt ve üst sınırları ile 10 günden az sigortalı çalıştıranların ödeyeceği iş kazası ve meslek hastalığı primleri ve sigortalılarca yapılacak ödemeler a) 10 gün ve üzerinde sigortalı çalıştıran işverenler a.1- Ev hizmetlerinde sigortalı çalıştıran işverenin […]

Dernekler Rehberi

10. Kalkınma Planı doğrultusunda SGK ile ilgili hangi çalışmalar yapıldı

10. Kalkınma PlanıTBMM Genel Kurulunda onaylanarak 06/07/2013 tarihli ve 28.699 mükerrer s. R.G.’de yayımlanmıştır. Sosyal Güvenlik alanında bir durum analizi olarak; Reform çalışmaları çerçevesinde sistemin kapsamı genişletilmiş, kaliteli hizmet sunumunun ve sürdürülebilirliğinin temini yönünde ilerlemeler sağlanmış, GSS sistemi oluşturulmuş ve nüfusun tamamına yakını kapsama alınmış, kayıt dışı istihdam ile mücadele kapsamında toplumsal bilinç artırılmış ve fiili […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK Emeklilik

Dikkat emeklilerin maaşı kesilmesin

Sosyal güvenlik sistemimizde çalışan ya da herhangi bir ticari faaliyette bulunan emeklilerden SGK sosyal güvenlik destek primi kesinti yapmaktadır. Ancak  5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendi ile (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı alıp vergi mükellefi, şirket ortağı […]