İş Sağlığı ve Güvenliği

İSG BELGE ÜCRETLERİ DEĞİŞTİ

Sıra No İş Kalemi Fiyat (TL) 1 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, Çalışan Sağlığı Merkezi Birimleri ile Eğitim Kurumlarının İlk Başvuru İşlemleri Doğrultusunda Yetkilendirilmesi 68.400,00 2 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, Çalışan Sağlığı Merkezi Birimleri ile Eğitim Kurumlarının Adres Değişikliği Doğrultusunda Yetkilendirilmesi 36.900,00 3 Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, Çalışan Sağlığı Merkezi Birimleri ile Eğitim […]

SGK Emeklilik

İş kazası geçiren kusurlu işçinin SGK gelirinden kesinti yapılır

İş kazası geçiren kusurlu işçinin SGK gelirinden kesinti yapılmaktadır. Sigortalının başka birinin sürekli bakımına muhtaç olması sonucunda bağlanan gelirler artırılacak ve gelir bağlama oranı % 100 olarak dikkate alınacaktır. Sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak sigortalılardan son takvim ayı 2008/Ekim sonrası olanlara Kanunun 19 uncu maddesi hükümlerine göre gelir bağlanmakta olup, sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi […]

İş Sağlığı ve Güvenliği SGK İşveren Rehberi

İşçi verilen başka görevi yaparken kaza geçirirse işkazası olur mu

İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi Sigortalının işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazaların da iş kazası sayılması gerekmektedir. Burada göz önünde bulundurulması gereken husus, meydana gelen kazanın işverenin sigortalıya vermiş olduğu görevle ilgili olup olmadığı, görevin yapılması için geçen süre içinde meydana […]

Teşvik İşlemleri

6 Puan SGK teşvik indirimi bu ay yürürlüğe girdi

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” ibaresi 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun 28 inci maddesiyle “ (4/a)  kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işyerlerine” şeklinde değiştirilmiştir. Söz konusu Kanun değişikliğinin 01/03/2016 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle ilave 6 puanlık indirim uygulamasında […]