Memur Rehberi

SORU:Ücretsiz izinde iken doğum yapanlar göreve başlamadan doğum izni kullanabilir mi?

Sitemize en çok gelen sorulardan biri de: Ücretsiz izinde iken doğum yapanlar göreve başlamadan doğum izni kullanabilir mi?

İSA KARAKAŞ CEVAPLIYOR; 657 s. Kanununun 104 . maddesinde; “Kadın memura; doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam onaltı hafta süreyle analık izni verilir. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi sekiz haftalık analık izni süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Doğumda veya doğum sonrasında analık izni kullanılırken annenin ölümü hâlinde, isteği üzerine memur olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir.” hükmü amir bulunmaktadır. Görüldüğü üzere bu madde de ücretsiz izinli olan memurun izin süresi içinde doğum yapacak olması sebebiyle aylıksız izninin kesilerek göreve başlama şartı aranmamaktadır.  Bu bağlamda Ücretsiz izinde iken doğum yapanlar göreve başlamadan doğum izni kullanma hakkına sahip bulunmaktadır. DPB ‘nın (14905)  görüşü de bu yöndedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir