SGK İşveren Rehberi

SGK, milyonlara rahat nefes aldırdı.

Milyonları ilgilendiren SGK alacakları, Maliyenin yapılandırma süresini uzatmasının ardından nihayet 25 gün daha uzatmaya ilişkin açıklama geldi. Böylece son günlerde oluşan uzun kuyruklara rahat nefes aldırılmış oldu.

26.10.2016 tarihli, 29869 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 25.10.2016 tarihli 2016/9385 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin ekinde yer alan kararı uyarınca; 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ıncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır. Söz konusu Bakanlar Kurulu kararı uyarınca borçların yapılandırılmasına ilişkin olarak sadece başvuru süresi 25.11.2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar uzatılmakta olup, ilk taksit ödeme süresine ilişkin son ödeme tarihinde ise herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.