SGK Emeklilik

SGK meslek hastalığı değişikliği

2018/26 sayılı Genelgenin 10 uncu ve 41 inci maddeleri, anılan Genelge yayım tarihinden geçerli olmak üzere iptal edilmiştir. Buna göre, söz konusu maddelerde belirtilen hususlara yönelik olarak 2016/21 sayılı Genelge aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

I -Genelgenin “2.2.3.Meslek Hastalığı Dosyalarının Hazırlanması ve Gönderilmesi” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının ilk cümlesinde yer alan “kurum müfettişi” ifadesi “kısa vadeli sigorta servisi personeli” olarak; ikinci cümlesinde yer alan “kurum müfettişleri” ifadesi, “kısa vadeli sigorta servisi personeli veya sosyal güvenlik denetmeni” olarak değiştirilmiş, ilk cümlede yer alan “yapılacak inceleme ve araştırma neticesinde” ifadesi ise metinden çıkarılmıştır.

Aynı başlığın ikinci paragrafının ilk cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ek-12 ile Ek-12-1 formlarının kısa vadeli sigorta servisi personeli tarafından düzenlenememesi halinde, söz konusu formlar Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından düzenlenecektir.

2-Genelgenin “Ek- 12, Ek- 12-1 :Meslek Hastalığı Yapıcı İşyerlerinde Çalışma Sürelerini Gösterir Form” başlıklı bölümünde yer alan “Müfettişler tarafından doldurulacak ve üst yazı ekinde Kısa Vadeli Sigorta Servislerine gönderilecektir.” cümlesi metinden çıkarılmış ve imza alanında yer alan “Müfettiş/Müfettiş Yrd.” ifadesi “Merkez Müdürü/Merkez Müdür Yrd.” olarak değiştirilmiştir.

Aynı forma aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Formun sosyal güvenlik denetmeni tarafından düzenlenmesi halinde imza alanı, Denetmen/Denetmen Yrd. olarak değiştirilecek ve düzenlenen form, üst yazı ekinde kısa vadeli sigorta servislerine gönderilecektir. “

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir