Çalışan

İş Kaybı Tazminatı Ödemeleri

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, bu kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen veya tamamen durdurulması, süreli veya süresiz kapatılması veya tasfiye edilmeleri nedeniyle, hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere yapılan bir ödeme türüdür.

Hizmet akdinin sona erdiği tarihte aynı işveren ile hizmet akdi kesintisiz 550 ila 2200 gün devam edenlere 90 ila 240 gün arasında ödeme gerçekleştirilmektedir. Ödeme miktarı günlük net asgari ücretin iki katıdır. Engelli vatandaşlarımız için bu tutar, günlük net asgari ücretin dört katı olarak belirlenmiştir. 2020 yılı için; aylık iş kaybı tazminatı miktarı 4.207,94 TL, engelliler için

8.415,88 TL’dir.

İş kaybı tazminatı alan işsizlerimize; sosyal güvenlik kuruluşları kesintilerinin yatırılması, danışmanlık, meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi ve yeni iş bulma hizmetleri de verilmektedir.

Tablo 44: İş Kaybı Tazminatı Ödeme Miktarları

YIL İş Kaybı Tazminatı
Hak Eden Kişi Sayısı  Ödeme Miktarı 
2020 35 1.027.244

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir