Çalışan

İhtiyat pilotların sosyal güvenliği

İhtiyat pilotların sigortalılığı; 7071 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanuna eklenen; ek 36 ncı maddede yer alan;

“İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları sebebiyle yaşlılık veya emekli aylığı kesilmiş olanlardan bu maddenin beşinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hakkında 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz” hüküm gereğince, ihtiyat pilot olarak çalıştırılanlar Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre sigortalı sayılacak, haklarında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.

Kurumdan emeklilik/yaşlılık aylığı alanlardan ihtiyat pilot olarak atananlar hakkında, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanamayacağından, Kanunun geçici 14 üncü maddesine göre işlem yapılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir