SGK Emeklilik

Herkese aynı oranda ikramiyenin 1260 TL olması için verilen kanun teklifi TBMM komisyonunda

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde emeklilere ve SGK’dan ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödeme olup ilk defa geçen yıl 1000 TL olarak uygulanmaya başlanmıştır. Enflasyonla birlikte ikramiye reel olarak azalmıştır.

İlk ikramiye ödemesi geçen yıl Ramazan Bayramı öncesi gerçekleştirilmişti. Bu yıl da enflasyon göz önünde bulundurmaksızın aynı oranda ödenecektir.

Buna karşın ikramiyenin 1260 TL’ye çıkarılması için en büyük partilerden birinin milletvekilleri kanun teklifi verildi. Şu anda meclis komisyonunda görüşülmektedir. Buna göre aşağıdaki gerekçe ile ikramiyenin artırılması öngörülmektedir.

“Emekliler, dul ve yetimler başta olmak üzere toplumumuz tarafından geniş kabul gören bu teklifin yaşama geçirilmesi ancak 2018 yılında mümkün olmuştur. Öte yandan ikramiye tutarı aylık tutarı üzerinden belirlenmemiş, 1.000 TL olarak tespit edilmiş ve bu tutarın ilerleyen yıllarda hangi oranda artırılacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.

Bütün bunların yanı sıra dul ve yetimler başta olmak üzere SGK’dan hisse oranına göre aylık alan yurttaşlarımıza ödenecek ikramiye tutarının hisse oranına göre belirlenmesi öngörülmüştür. Örneğin vefat eden bir yurttaşımızdan ölüm aylığı alan dul eş ve 2 çocuğun ikramiye tutarı, hisse oranına göre belirlenmiş; bu nedenle dul eş 500 TL, yetim çocuklar ise 250şer TL ikramiye alabilmiştir. Sürekli iş göremezlik ödeneği alan yurttaşlarımız ile sürekli iş göremezlik ödeneği alırken vefat eden yurttaşlarımızın hak sahiplerinin ikramiye tutarı da sürekli iş göremezlik oranına göre belirlenmiş, örneğin iş göremezlik oranı yüzde 30 olan yurttaşlarımıza 300 TL ikramiye ödemesi yapılmıştır.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI EMEKLİLİKTE TÜM SORULARINIZIN CEVAP BULACAĞI ALTERNATİFSİZ ESERİMİZİN 2019 YILI 5 BASKISI ÇIKTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ülkemizdeki ekonomik koşullar, yüzde 20*yi aşan enflasyon ve milyonlarca emekli, dul ve yetim ile aylık ya da gelir alan diğer yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun geçim savaşı verdiği gerçeği dikkate alındığında, 1.000 TLlik tutarın yetersiz olduğu açıktır. Bu tutarın 2018 yılını takip eden yıllarda nasıl güncelleneceğine ilişkin bir düzenlemenin yapılmamış olması büyük bir eksikliktir. Ramazan Bayramına kısa bir süre kaldığı da dikkate alındığında, bayram ikramiyesi tutarının güncellenmesi acil ve ertelenemez bir ihtiyaçtır.

Bu çerçevede bayram ikramiyelerinin 2019 yılı başında Cumhurbaşkanı aylığına yapılan yüzde 26’lik artış ile asgari ücrete yapılan yüzde 26,04”lük artış göz önünde bulundurularak, bu Kanun ile 2019 yılında ödenecek bayram ikramiyesi tutarının yüzde 26 oranında artırılması, böylece her iki bayramda da 1.260 TL bayram ikramiyesi ödenmesi amaçlanmıştır. Cumhurun başının yüzde 26’lik maaş artışından yararlandığı koşullarda, Cumhurun bizatihi kendisinin ikramiyesinin yerinde sayması ya da daha düşük oranda artırılması akla, mantığa, adalete, hakkaniyete ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Bu Kanun ile bu adaletsizliğin giderilmesi amaçlandığı gibi ilerleyen yıllar için de bayram ikramiyesi tutarının asgari ücrete yapılan artışa endekslenmesi ve böylece her yıl ikramiye tutarının asgari ücret artış oranında güncellenmesi/artırılması hedeflenmiştir.

Kanunun bir diğer amacı da SGK’dan gelir ya da aylık alan diğer yurttaşlarımızın da emekliler ile aynı tutarda bayram ikramiyesi almasını sağlamaktır. Eşini, anne ya da babasını tarifi zor bir manevi acı yaşayan dul ve yetimlerimizin büyük çoğunluğu, hisse o üreaz bağlanan dul ve yetim aylıkları ile hayatta kalma savaşı vermektedir. Hal böyle iken bayram ikramiyelerinin de hisse oranına göre belirlenmesi, dul ve yetimlerimizin 500 TL, 250 TL gibi daha da düşük tutarlarda ikramiye alabilmesi; ülke gerçeklerine, akla, mantığa, adalete ve sosyal devlet ilkesine aykırıdır. Aynı adaletsizlik, sürekli iş göremezlik geliri alan yurttaşlarımız ile hak sahipleri bakımından da söz konusudur.”

Netice itibarıyla bu Kanun  teklifi ile hisse oranı ya da işgöremezlik oranına göre ikramiye tutarının belirlenmesi kuralının kaldırılması; böylece dul ve yetimlerimiz başta olmak üzere SGK”dan gelir ya da aylık alan tüm yurttaşlarımızın emekliler ile aynı tutarda ikramiye alabilmesi amaçlanmıştır. Öte yandan bu Kanun ile SGK’dan gelir ya da aylık alan her bir yurttaşımızın 2019 yılında 1.260 TL ikramiye alması ve bu tutarın gelecek yıllarda asgari ücret artış oranında güncellenerek artırılması hedeflenmektedir.

(c)www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir