Genel SGK Emeklilik

Hem SSK'lı Hem Bağ-Kur'lu olup SSK çıkışı verilip emeklilik talebinde bulunanlar

SSK (4/a) kapsamında işten çıkış verildikten sonra tahsis talebinde bulunan ve aynı zamanda (4/b) kapsamında çalışması bulunanların sigortalılıkları nasıl olacaktır?

5510 S.Kanunun 4.  maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak 4.  maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak aynı ay içinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalının, 53.  madde uyarınca, işten ayrıldığı tarih ile aylığın başladığı tarih arasında 4.  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılığı başlatılmayıp, işten ayrıldığı tarihten itibaren 4.  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (4 numaralı alt bent hariç) sosyal güvenlik destek primi tescilleri yapılmakta iken; 6663 sayılı Kanunun 24.  maddesiyle Kanunun 30. maddesinde yapılan düzenleme ile 29.2.2016 tarihinden itibaren 4.  maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında emekli aylıklarından yapılan sosyal güvenlik destek primi kaldırılmıştır.

Bu nedenle 29.2.2016 tarihinden sonraki dönemlerde (4/b) kapsamında sosyal güvenlik destek primi kesintisi yapılmayacağından;

– (4/a) bendi kapsamında çalışırken işten ayrılıp aynı ay içerisinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalılardan (4/b) kapsamında çalışması bulunanların bu çalışmalarından dolayı (4/b) kapsamında sigortalılıkları başlatılmayacaktır.

Örnek 1- (4/a) kapsamında çalışması bulunan ve 3.3.2016 tarihinde işten ayrılarak 22.3.2016 tarihinde tahsis talebinde bulunan sigortalıya 1.4.2016 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanmıştır. 7.1.2015 tarihinde başlayan ve devam etmekte olan vergi kaydı bulunan sigortalı (A)’ nın vergi kaydına istinaden (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılmayacaktır.

–  (4/a) bendi kapsamında çalışırken işten ayrılıp, işinden ayrıldığı aynı ay içerisinde tahsis talebinde bulunmayıp işten ayrıldığı ayı takip eden aylarda tahsis talebinde bulunan sigortalılardan (4/b) kapsamında çalışması bulunanların bu çalışmalarından dolayı (4/a) kapsamında çalıştığı işten çıkış verildiği günü takip eden gün itibariyle (4/b) kapsamında sigortalılıkları başlatılacaktır.

Örnek 2– Örnek 1’deki sigortalı (4/a) kapsamında 3.3.2016 tarihinde işten ayrılarak 10.5.2016 tarihinde tahsis talebinde bulunmuş ve tarafına 1.6.2016 tarihi itibarıyla yaşlılık aylığı bağlanmıştır.7.1.2015 tarihinde başlayan ve devam etmekte olan vergi kaydı bulunan sigortalının işten ayrıldığı (3.3.2016) ay içerisinde tahsis talebinde bulunmadığından, (4/a) kapsamında işten ayrıldığı 3.3.2016 tarihini takip eden gün itibariyle (4.3.2016 ) (4/b) kapsamında sigortalılığı başlatılacaktır.

SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK BAŞUZMANI İsa KARAKAŞ’ın 20 yılı aşkın mesleki deneyim ve 25 yılı aşkın eğitim ve akademik kariye güvencesiyle ….

Tüm Yönleriyle – Herkes İçin Uygulamalı-Örnekli ,Form – Dilekçe Örnekleri ve Güncel Yargıtay Kararları İle      “EMEKLİLİK  Uygulaması ve  DAVALARI”

1152 Sayfa, Ciltli Lüx  Basım, Güncel 2016 BASKI

Untitled-2

 

 

Bu eser, Sosyal Güvenlik reformu bağlamında EMEKLİLİK (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SGK, SSK TARIM, BAĞ-KUR TARIM, ÖZÜRLÜ-MALULEN- DUL VE YETİM-YAŞLILIK, PRİMSİZ EMEKLİLİK…) ile ilgili kaleme alınan uygulamalı, örnekli, tablolu, form ve dilekçe örnekli, herkesin kolaylıkla faydalanabileceği şekilde tasarlanan ilk kapsamlı kitap olma özeliğini taşımaktadır.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.