SGK Emeklilik

Gurbetçi borçlanmasına ilişkin yeni SGK açıklaması

3201 sayılı Kanun kapsamında yurt içinden ya da yurt dışından taahhütlü ve iadeli taahhütlü olarak gönderilen başvurularda hangi tarihin başvuru tarihi olarak esas alınacağı 10.01.2021 tarihli ve 2021/2 sayılı “Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri” konulu Genelgenin “3. Yazılı İstekte Bulunmak” başlığı altında açıklanmıştır.

Söz konusu  SGK Genelgesinin ilgili bölümünde, yurt dışından RA ila RZ kodu ile gönderilen postaların taahhütlü gönderi, EA ila EZ kodu ile gönderilen postaların ise acele posta gönderisi olması sebebiyle bu kodlarla gönderilen postaların postaya veriliş tarihlerinin Kuruma başvuru veya bildirim tarihi olarak kabul edileceği yer almaktadır.

Diğer yandan Kurumca talimatlandırılmamış olmasına rağmen gönderinin postaya veriliş tarihinin, zarf üzerinde bulunan kod aracılığıyla “PTT Gönderi Takip” sisteminden sorgulanarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu nedenle, yurt dışından RA ila RZ ve EA ila EZ kodları ile gönderilen postaların postaya veriliş tarihinin, zarf üzerinde yer alan tarihin mi yoksa “PTT Gönderi Takip” sisteminden tespit edilen tarihin mi esas alınacağı hususunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.

Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ile yapılan yazışma neticesinde, yurt dışından gönderilen yukarıdaki kodları taşıyan gönderilerde, zarfın üzerinde bulunan tarihin, postaya veriliş tarihi olarak alınması gerektiği anlaşılmıştır.

Buna göre, yurt dışı gönderilerinde “PTT Gönderi Takip” sisteminden sorgulama yapılmadan zarf üzerindeki tarihin esas alınarak işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, yurt dışından yukarıdaki kodlarla gönderilen bazı başvurularda zarf üzerindeki postaya veriliş tarihi ile zarfın Kuruma intikal ettiği tarih arasında bir seneyi aşan süre bulunduğu gözlemlenmiştir.

Konu ile ilgili sözleşmeli ülke sigorta kurumları aracılığı ile ilgili ülke posta kurumlarından alınan çeşitli yazılarda, gönderinin zarf üzerinde bulunan tarihte teslim alındığı ancak sebebi tam olarak tespit edilemeyen nedenlerden dolayı söz konusu gecikmelerin yaşandığı bilgisi alınmıştır.

Bu nedenle, zarf üzerindeki postaya veriliş tarihi ile zarfın Kuruma intikal ettiği tarihi arasında uzun süre geçmiş taleplerde de, gecikme sebebi araştırılmadan zarf üzerindeki tarih esas alınarak talepler sonuçlandırılacaktır. 31.3.2021

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir