isa karakaş köşe yazıları
SGK Emeklilik

Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı nasıl sigortalı olunur

SGK uygulamasında Bağ-Kur’a tabi sigortalılık dışında Emekli Sandığına tabi sigortalılık da bulunmaktadır.  Memuriyetten ayrılanlar Bağ-Kur yerine Emekli Sandığından emekli olmak istiyorsa bu yazıyı okusun…

Emekli Sandığına tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenlerin,

  • -657 sayılı Kanuna ve diğer personel kanunları ile kendi kuruluş kanunlarına göre en az
  • 10 yıl çalışmış olmaları,
  • Memuriyet görevinden istifa etmek veya müstafi sayılmak suretiyle ayrılmış olmaları, – Memurluktan ayrıldıktan sonra 6  ay geçmeden, 4/1-a ve 4/1-b kapsamında sigortalı çalışmaya başlayanların ise zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren altı ay içinde Kuruma yazılı olarak müracaat etmeleri, halinde Emekli Sandığına tabi  (5434 s. K. gereğince) isteğe bağlı iştirakçilikleri sağlanacaktır.

10 yıllık sürenin hesabında fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izinli geçen süreler, hizmet borçlanmaları ile benzeri süreler dikkate alınmayacaktır.

5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı iştirakçi olmak isteyenler 5434 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalı olarak ilgilendirilmesi istemini içeren dilekçe veya www.isakarakas.com  internet adresinin form dilekçeler bölümünden temin edilebilir. Doldurulacak dilekçe ile  Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına müracaat edeceklerdir.

 Örnek 1- 16/8/1997 tarihinde Devlet memuru olarak 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 24/8/2011 tarihinde istifaen bu görevinden ayrılan sigortalı 5/9/2011 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kuruma müracaat etmiştir. Buna göre, 10 yıldan fazla hizmeti bulunan sigortalı, başvurusunu takip eden aybaşı olan 15/9/2011 tarihinden itibaren isteğe bağlı iştirakçi olarak Kurumumuzla ilgilendirilecektir.

 Örnek 2- 15/8/2006 tarihinde devlet memuru olarak 5434 sayılı Kanuna tabi göreve başlayan ve 12/7/2011 tarihinde istifaen bu görevinden ayrılan sigortalı 16/8/2011 tarihinde 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmak için Kuruma müracaat etmiştir. Buna göre, başvuru tarihi itibarıyla toplam hizmet süresi 10 yıldan az (4 yıl 11 ay) olan sigortalının 5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçi olmasına imkan bulunmayıp, talep etmesi halinde durumu Kanun uyarınca incelenecektir.

Ödenmesi gereken para tutarı

İsteğe bağlı iştirakçilerin ödemesi gereken bir aylık kesenek ve karşılık tutarı sigortalının görevinden ayrıldığı tarihteki derece kademesinin göstergesi, varsa bu dereceye ait ek gösterge rakamının müracaat ettiği tarihteki katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutara o tarihte yürürlükte olan taban aylığı, kıdem aylığı, emeklilik tazminatı tutarı ilave edilmek suretiyle bulunacak toplam tutarın %16 emeklilik keseneği ve %20 kurum karşılığı olmak üzere toplam %36’sıdır.

Ayrıca, 5434 sayılı Kanunun mülga 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçi olarak Kurumumuzla ilgilendirilenler 1/1/2012 tarihinden itibaren isteklerine bakılmaksızın %12 oranındaki genel sağlık sigortası primlerinin tamamını da kendileri ödeyeceklerdir.

İsteğe bağlı iştirakçiliğin sona ermesi

5434 sayılı Kanuna tabi isteğe bağlı iştirakçiliği sağlananların,

  • Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması,
  • İsteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirildikten sonra, zorunlu sigortalı olmalarını gerektirecek çalışmaya başlamaları,
  • İsteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin bu isteklerini Kuruma yazılı olarak bildirmeleri,  halinde isteğe bağlı iştirakçiliklerine son verilecektir.

Toplu ya da fasılalı olarak toplam altı aydan fazla emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının süresi içinde yatırılmaması veya isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilenmek isteğinden vazgeçenlerin 5434 sayılı Kanunun uyarınca tekrar isteğe bağlı iştirakçi olarak ilgilendirilmelerine imkan bulunmayıp, talep etmeleri halinde Kanun uyarınca isteğe bağlı sigortalı olabileceklerdir. İsa KARAKAŞ/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir