Çalışan

Bu çalışanlara verilecek iaşe bedeli 32 TL’ye yükseltildi

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu toplantısı; Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürümüz Cafer Uzunkaya başkanlığında Bakanlıklar ve sosyal tarafların katılımıyla 25 Şubat 2020 tarihinde yapılarak, oybirliği ile belirlenen iaşe bedeli Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk’un onaylamasını müteakiben 5 Mart 2019 tarih ve 30705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Toplantıya, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, en fazla gemi adamını bulunduran en üst işçi kuruluşundan TÜRK-İŞ adına Denizciler Sendikası, en fazla gemi işverenini bulunduran en üst işveren kuruluşundan TİSK adına TÜHİS (Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşveren Sendikası), İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası temsilcileri katılım sağlamışlardır.

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Toplantısında oybirliği ile karar alındı

Halen uygulanmakta olan ve iaşe servisi kurulmayan gemi adamlarına ödenecek 30,00 TL (Otuz Türk Lirası) iaşe bedelinin, 5 Mart 2019 tarih ve 30705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu miktarın aradan geçen zaman içinde gıda maddeleri fiyatlarında meydana gelen yükselmeler karşısında günün şartlarına göre yetersiz kaldığı, iaşe bedelinin yeniden tespitinin zorunlu bulunduğu ve bunun, Yönetmeliğin 8 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yurt çapında uygulanmak üzere tespitinin faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı 2019 yılı 5 il merkezi (Antalya, İstanbul, İzmir, Trabzon, Samsun) tüketici fiyatları endeksine giren maddelerden Yönetmeliğe göre besin kompozisyonu için esas alman maddelerin 2019 yılı fiyat aritmetik ortalaması, Hizmet akitleri ve toplu iş sözleşmeleriyle tespit edilerek gemi adamlarına verilen iaşe bedelleri ile uygulanmakta olan iaşe bedelleri, Yönetmeliğin 31 ve 32. maddeleri ile EK 2 ve 3 sayılı cetvellerine göre hazırlanan beslenme listesine göre 4800 kaloriyi verecek gıda kompozisyonu esas alınarak bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere beher gemi adamına verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 32,00 TL (Otuz İki Türk Lirası) olarak tespitine oy birliği ile karar verilerek 4 Mart 2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir