SGK Emeklilik

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ

Yurtdışı Borçlanma yapmak için “YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ” örneğine aşağıda yer verilmiştir. Bu belgeyi doldururken aşağıdaki hususları mutlaka dikkate alınız:

 • Yurtdışı hizmet borçlanma başvurusu, Türkiye’de çalışmanın bulunması halinde son defa hizmetin geçtiği sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Güvenlik Kurumu veya 506 sayılı Kanunun geçici 20 inci maddesine tabi banka veya diğer sandıklar), Türkiye’de çalışma yoksa Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacaktır.
 • Yurtdışı hizmetlerini/sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlanmak isteyenlerden;
 1. a) Türkiye’de çalışması bulunmayanlar ile son defa işçi veya kendi nam ve hesabına bağımsız statüde geçen çalışmaları bulunanlar ve ev kadınlığında geçen süreleri borçlanmak isteyenler, Türkiye’deki ikametlerine en yakın yurtdışı borçlanma işlemlerini yürütmekle yetkili “Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine”,
 2. b) Sosyal güvenlik sözleşmesine göre hizmet akdi veya kendi nam ve hesabına bağımsız statüde aylık alanlar ile aylık talebinde bulunmuş olanlar ve İsviçre’de çalışması bulunanlar, “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı – Sıhhiye/ANKARA” adresine,
 3. c) Türkiye’de son defa devlet memuru statüsünde çalışması bulunanlar ile sosyal güvenlik sözleşmelerine göre devlet memuru statüsü ile aylık alanlar ile aylık talebinde bulunmuş olanlar, “SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı Sıhhiye/ANKARA” adresine,

başvuruda bulunacaklardır. Bu nedenle belgenin 13 üncü bölümün altında yer alan “SOSYAL GÜVENLİK KURUMU” ibaresinin altındaki noktalı bölüme başvuru yapılacak birimin adı ve adresi yazılacaktır.

 • Borçlanılacak hizmetlere/sürelere ait belgelerin, Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesi ekinde eksiksiz ve usulüne göre düzenlenmiş şekilde verilmesi, işlemlerin bir an önce sonuçlandırılmasında yararlı olacaktır.
 • Belgenin 9 numaralı bölümüne borçlanma miktarına esas günlük kazancın tespitinde dikkate alınmasını istediğiniz miktar yazılmalıdır. 3201 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre borçlanma miktarı, borçlanma talep sahibinin seçeceği günlük prime esas kazancın % 32’sinin borçlanılacak prim ödeme gün sayısı ile çarpımı kadardır. 8.5.2008 tarihinden önce devlet memuru statüsünde çalışmaya başlayanların yurtdışı borçlanma miktarı 657 sayılı Kanuna göre intibak ettirilecek derece, kademe ve ek göstergeler üzerinden hesaplanacağından belgenin 9 numaralı bölümde kazançla ilgili bir tercih yapmalarına gerek bulunmamaktadır.
 • İsviçre’deki primlerinin Türkiye’ye transfer edilmesi talebinde bulunan veya transfer işlemi gerçekleşenlerden borçlanma talebinde bulunanların 10 numaralı bölümde yer alan seçeneklerden birinin önündeki kutuyu ( X ) ile işaretleyerek tercihlerini kullanmaları gerekmektedir. Prim transferi talepleri SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığınca CH/TR formüleri ile İsviçre Sigorta Kurumuna iletilmektedir. Talepte bulunanlar, anılan formülerin düzenlenmesi için bizzat Türkiye’deki ikametlerine en yakın “Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri/ Sosyal Güvenlik Merkezlerine” müracaat edeceklerdir.
 • Yurtdışında geçen hizmetlerinizin/sürelerinizin tamamını veya dilediğiniz kadarını borçlanabilirsiniz. Borçlanmak istediğiniz süreye ilişkin seçeneklerden yalnızca birinin önündeki kutuyu ( X ) ile işaretlemelisiniz. Yurtdışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin bir kısmını borçlanmak istiyor iseniz 11 numaralı bölümde belirtilen ikinci seçeneğin önündeki kutuyu mutlaka ( X ) ile işaretlemeniz, borçlanacağınız sürenin başlangıç ve bitiş tarihini yazmanız gerekmektedir. Yurtdışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin bir kısmını borçlanmak istediğiniz halde borçlanacağınız sürelerin tarih aralığını belirtmemeniz halinde borç tahakkukunuz yurtdışındaki sigortalılık sürenizi gösterir belgedeki son tarihten geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacaktır.
 • Kısmi aylık alıyorsanız kısmi aylığınızı tam aylığa dönüştürecek yurtdışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin asgarisini veya tamamını borçlanma hakkınız bulunmaktadır. Yurtdışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin bir kısmını borçlanmak istiyorsanız, borçlanmak istediğiniz süreye ilişkin tercihinizi üçüncü seçeneğin önündeki kutuyu ( X ) ile işaretleyerek ve borçlanacağınız sürenin başlangıç ve bitiş tarihini yazarak belirtmeniz gerekmektedir. Yurtdışındaki hizmetlerinizin/sürelerinizin bir kısmını borçlanmak istediğiniz halde borçlanacağınız sürelerin tarih aralığını belirtmemeniz durumunda borç tahakkukunuz yurtdışındaki sigortalılık sürenizi gösterir belgedeki son tarihten geriye doğru gidilmek suretiyle yapılacaktır.
 • Türkiye’de çalışması bulunanlar, 13 numaralı bölümün ilgili kurum veya statüsünün önündeki kutu ( X  ) ile işaretlendikten sonra sigorta sicil numaraları ve çalışma süreleri ilgili alanlarda belirteceklerdir. Türkiye’de çalışma yoksa “Türkiye’de çalışmam yoktur” ibaresinin önündeki kutunun  ( X ) ile işaretlenmesi unutulmayacaktır.
 • Türkiye’de veya yurtdışındaki adresin/adreslerin belgenin sol alt bölümlerine mutlaka yazılması gerekmektedir. Ayrıca, bu adreslerden hangisinin tebligat adresi olarak kullanılacağı da 8 numaralı bölümdeki seçeneklerden biri ( X  ) ile işaretlenmek suretiyle belirtilmelidir.
 • Belgeye, “Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik”in 9 uncu maddesinde belirtilen belgelerden, borçlanılacak hizmetin niteliğine (çalışma, boşta geçen süre, ev kadınlığı süresi ) göre durumunuza uygun olan yurtdışı belgesi eklenecektir.

YURTDIŞI HİZMET BORÇLANMA TALEP DİLEKÇESİ” için aşağıdaki linki tıklayınız;

isa-karakas-sgk-_yurtdisi_hizmet_borclanma_talep_dilekcesi (1)

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir