SGK Emeklilik

Engelli emekliliği

Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlananların emekliliği;

SGK Kanunun geçici 10 uncu maddesinin iki ve üçüncü fıkraları ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanmış olduğu tespit edilen 4/1-(a) kapsamında aylık bağlanacak sigortalıların, 506 sayılı Kanunda öngörülen aylığa hak kazanma koşulları korunmuştur. Buna göre;

  • 6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte en az 12 yıl ve daha fazla sigortalılık süresi olanlara 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim ödeme gün sayısı,
  • 6/8/2003 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlardan;

Birinci derecede engelliliği (% 80 – % 100 arasında) olanlara en az 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim ödeme gün sayısı,

İkinci derecede engelliliği (% 60 – % 79 arasında) olanlara en az 18 yıl sigortalılık süresi ve en az 4000 prim ödeme gün sayısı,

Üçüncü derecede engelliliği (% 40 – % 59 arasında) olanlara en az 20 yıl sigortalılık süresi ve en az 4400 prim ödeme gün sayısı,

şartlarıyla yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

6/8/2003 tarihinden önce sigortalı olup bu tarihte 12 yıldan daha az sigortalılık süresi bulunanlar ise, 506 sayılı Kanunun geçici 87 nci maddesindeki kademeli geçiş sürecindeki şartları yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

Engelliliği Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanmaya Hak Kazanmış Olan Sigortalıların Emekliliğe Hak Kazanma Şartlarına aşağıda yer verilmiştir;

6/8/2003

Tarihindeki Sigortalılık Süresi/Başlangıcı

I. Derece Engelli II. Derece Engelli III. Derece Engelli
Sigortalılık Süresi Gün Sayısı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı Sigortalılık Süresi Gün Sayısı
12 yıldan Fazla

6/8/1991’den önce

15 yıl 3600 15 yıl 3600 15 yıl 3600
9 yıl – 12 yıl

7/8/1991-6/8/1994

15 yıl 3600 15 yıl 8 ay 3680 16 yıl 3760
6 yıl – 9 yıl

7/8/1994-6/8/1997

15 yıl 3600 16 yıl 4 ay 3760 17 yıl 3920
3 yıl – 6 yıl

7/8/1997-6/8/2000

15 yıl 3600 17 yıl 3840 18 yıl 4080
0 yıl – 3 yıl

7/8/2000-6/8/2003

15 yıl 3600 17 yıl 8 ay 3920 19 yıl 4240
6/8/2003

tarihinden sonra

15 yıl 3600 18 yıl 4000 20 yıl 4400

 

Kanunun geçici 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olanların sevk ve kontrol muayene işlemleri 506 sayılı Kanun uygulamasında olduğu şekilde yapılmaya devam edilecektir.

 

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir