Genel

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında primlerini kendileri ödeyen sigortalıların prime esas aylık kazançlarının alt ve üst sınırları ile ödenecek prim tutarları

 

2.1- 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi olarak tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanlar,  1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında; 

Günlük kazanç alt sınırına göre : 67,65 TL x 25 x % 34,5 = 583,48 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre : 507,38 TL x 25 x % 34,5  = 4.376,15 TL,  ödeyeceklerdir.

 

2.2- 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar;

5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi olarak ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından

çalıştırılanlar,

1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; 

Günlük kazanç alt sınırına göre : 67,65 TL x 25 x % 32,5 = 549,66 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 507,38 TL x 25 x % 32,5 = 4.122,46 TL (*),  1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında işsizlik sigortası primi dahil ödemek isteyenler;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 67,65 TL x 25 x % 35,5 = 600,39 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre : 507,38 TL x 25 x % 35,5 = 4.503,00 TL (*) ödeyeceklerdir.

2.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılar;

 1. 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre

sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi ödeyenler; 

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 67,65 TL x 30 x % 20 = 405,90 TL,

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 507,38 TL x 30 x % 20 = 3.044,28 TL,

 1. Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan

sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler; 

1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre : 67,65 TL  x 30 x % 32 = 649,44 TL(/30 x gün sayısı),

Aylık kazanç üst sınırına göre : 507,38 TL x 30 x % 32 = 4.870,85 TL(*) (/30 x gün sayısı),

İşsizlik sigortası primi dahil ödeyecekler;

1/1/2018-31/12/2018 tarihleri arasında,

Aylık kazanç alt sınırına göre: 67,65 TL x 30 x % 35 = 710,33 TL(*)(/30 x gün sayısı), Aylık kazanç üst sınırına göre:507,38 TL x 30 x % 35 = 5.327,49 TL(/30 x gün sayısı), ödeyeceklerdir.

 

2.4- 2925 sayılı Kanuna tabi sigortaların prime esas kazanç ve ödeyecekleri prim tutarı; 

2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların prime esas günlük kazançları, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre belirlenen prime esas kazancın günlük alt sınırı, prim ödeme gün sayısı ise her ay için 15 gündür. Prim oranı %32,5 olup %12,5’i genel sağlık sigortası primi, % 20’si malullük yaşlılık ve ölüm sigortası primidir.

Buna göre, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalıların, prime esas kazanç tutarı ve ödeyecekleri prim tutarı:

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında;  67,65 TL x 15 x % 32,5 = 329,79 TL, olacaktır.

 

 • 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; 

 • (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 

Günlük kazanç alt sınırına göre  :  67,65 TL x 30 x % 34,5 =    700,18 TL (*),

Günlük kazanç üst sınırına göre : 507,38 TL x 30 x % 34,5 = 5.251,38 TL,

 • (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 

Günlük kazanç alt sınırına göre  :  67,65 TL x 25 x % 34,5 =    583,48 TL, Günlük kazanç üst sınırına göre : 507,38 TL x 25 x % 34,5 = 4.376,15 TL, prim ödeyeceklerdir.

 

3.2- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılardan;

 1. Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt sınırı, 67,65 TL  x 30 x % 32 = 649,44 TL,

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst sınırı, 507,38 TL x 30 x % 32 = 4.870,85 TL (*),

 1. Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın

sigortalılar; 

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında; 67,65 TL x 25 x % 32 = 541,20 TL, prim ödeyeceklerdir.

 

 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları;
  • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 

2.029,50 x % 3 = 60,89 TL (*),

olacaktır.

 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı; 

2.029,50 TL x 2 = 4.059,00 TL x % 12 = 487,08 TL,

olacaktır.

 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.029,50 TL / 3 = 676,50 TL x % 12 = 81,18 TL olacaktır.

 • 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi;

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim tutarı;

2.029,50 TL x % 6 = 121,77 TL            olacaktır.

 • 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlanmaları ile 3201 sayılı Kanuna göre yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, başvuru tarihindeki 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 32’sidir.  Buna göre, 2018 yılı için belirlenen asgari ücret tutarları karşısında, yurtdışında geçen süreler ile 41 inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;  

 

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında, 

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 67,65 TL x % 32 =   21,65 (*),

Üst sınırı : 507,38 TL x % 32 = 162,36 TL, esas alınacaktır.

5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında, 

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 67,65 TL x % 20 = 13,53 TL,  Üst sınırı : 507,38 TL x % 20 = 101,48 TL (*), esas alınacaktır.

 

6- Geçici iş göremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması

5510 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; iş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık ve analık sigortalarından, yeniden tespit edilen alt sınırların altında bir günlük kazanç üzerinden ödenek almakta bulunanların veya almaya hak kazanmış yahut kazanacak olanların bu ödeneklerinin, günlük kazancın alt sınırındaki değişikliklerin yürürlüğe girdiği tarihten başlanılarak, değiştirilmiş günlük kazançların alt sınırına göre ödenmesi gerekmektedir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 5 inci maddesinde sayılan sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2018 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 67,65 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 67,65 TL asgari günlük kazanç üzerinden,

Çırak ve öğrencilerin geçici iş göremezlik ödeneklerinin değiştirilmiş günlük kazanç alt sınırı;

-1/1/2018 tarihinden önce geçici iş göremezliğe uğrayan ve geçici iş göremezlik durumları bu tarihten sonra da devam eden ve geçici iş göremezlik ödeneği hesabına esas günlük kazançları, 33,83 TL altında hesaplanmış olanların, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2018 tarihine kadar istirahatli bulundukları günlere ait geçici iş göremezlik ödenekleri 33,83 TL asgari günlük kazanç üzerinden, hesaplanacaktır.

7- Emzirme ödeneği

5510 sayılı Kanunun 16 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip, Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2017 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,92 olduğu dikkate alındığında, 2017 yılında 133,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2018 yılında 149,00 TL olacaktır.

 

8- Cenaze ödeneği

5510 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu veya sürekli iş göremezlik geliri, malûllük, vazife malûllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olup da ölen sigortalının hak sahiplerine, Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden cenaze ödeneği ödeneceği hükmüne yer verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuzca alınan 25/12/2009 tarihli ve 2009/407 sayılı karar ile 2010 yılından başlamak üzere bundan böyle her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak rakamlardaki kuruşların liraya iblağ edilmesine ve konunun Bakan onayına sunulmasına karar verilmiş ve 31/12/2009 tarihli ve 179679 sayılı Bakanlık Makamı Olur’u ile onanmıştır.

Bu durumda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2017 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının % 11,92 olarak açıklanması nedeniyle 2017 yılında 531,00 TL olan cenaze ödeneği tutarı 2018 yılı için 595,00 TL olarak belirlenmiştir.

 

9- İdari para cezaları

5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, aynı Kanunun 102 nci maddesi gereğince, fiil tarihinde geçerli olan ve 16 yaşından büyük işçiler için tespit edilen aylık asgari ücret dikkate alınarak idari para cezası uygulanması gerekmektedir.

Buna göre, 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işlenen fiiller için 2.029,50 TL, esas alınarak idari para cezası uygulanacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir