SGK İşveren Rehberi

Kimlik Bildirme ve SGK kanunlarında farklı bildirim işlemleri

1) KİMLİK BİLDİRME VE SGK KANUNUNA GÖRE İŞÇİLERİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARININ BİLDİRİMİ

Kimlik Bildirme Kanunu gereğince 2. maddede belirtilen tesislerin sorumlu işleticilerin; müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirmekle yükümlü olduğu,

ayrıca  bu Kanunun 2. maddesinde belirtilen tesislerin dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından örneğine uygun kimlik belgesi doldurularak üç gün içinde genel kolluk örgütüne verilmesinin zorunlu olduğu, Aynı Kanunun Ek 2. maddesinde ise bu Kanunun 4. ve 6. maddeleri gereğince verilen sürekli veya geçici olarak çalışanlara ait kimlik bilgileri, genel kolluk kuvvetlerince ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı il müdürlükleri veya merkez müdürlüklerine bildirileceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun gereğince  işverenlerin, 4/1-a  kapsamında sigortalı sayılan kişileri,  sigortalılık başlangıç tarihinden önce, sigortalı işe giriş bildirgesi ile Kuruma bildirmekle yükümlü olduğu, Diğer yandan (4/1-a)  kapsamında sigortalı sayılan kişilerin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren sigortalığının sona ereceği, sigortalılığı sona erenlerin durumlarının işverenleri tarafından, en geç 10 gün içinde SGK’ya bildirmekle yükümlü olduğu hükümlerine yer verilmiştir.

Buna göre, 1774 sayılı Kanun gereğince kolluk kuvvetlerine verilmesi gereken Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi olan Form-2’nin verilme süreleri; işletme türlerine göre farklılıklar gösterdiği gibi 5510 sayılı Kanun kapsamında işe başlayan veya işten ayrılan kişilerin işe giriş ve işten ayrılış bildirgelerinin Kurumumuza verilme süreleriyle de farklılık taşımaktadır.

Kanun hükümlerinde yer alan bildirim sürelerine ilişkin söz konusu durumun uygulamada bazı sorunların yaşanmasına neden olmaktadır.

Bu itibarla, uygulamada karşılaşılan sorunlar ile SGK ünitelerinde yaşanan tereddütlerin giderilmesi bakımından;

Kayıt dışı istihdamla mücadele iş ve işlemleri düzenleyen  SGK’nın  2015/25 sayılı Genelge’nin, 1774 Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında yapılan bildirimlere ilişkin esas alınacak sürelerde yapılan değişiklikler aşağıda bildirilmiştir.

2.YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Bununla birlikte, kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla Kuruma verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak şartıyla Kuruma verilmiş işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

ÖRNEKLER:

Örnek 1- Ankara ilinde faaliyet gösteren A unvanlı işyeri, (K) adlı çalışanı için 03.04.2017 Pazartesi günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, 11.04.2017 Salı günü işe başlama tarihi olarak belirtilen (K) isimli çalışanı için işe giriş bildirgesini, bir gün öncesi olan 10.04.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işe girişinin yasal süresi içinde verildiği ve işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (03.04.2017-11.04.2017) 10 günden az bir sürenin bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının işe başlama tarihi 11.04.2017 olarak esas alınacaktır.

Örnek 2- Ankara ilinde faaliyet gösteren B unvanlı işyeri, (L) adlı çalışanı için 14.04.2017 Cuma günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, (L) isimli çalışanı için 24.04.2017 Salı günü işe başlama tarihi olarak belirtilen işe giriş bildirgesini, işe başlama tarihinden bir önceki gün olan 23.04.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda, işverenin sigortalının işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde verdiği, işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (14.04.2017-24.04.2017) 10 günden fazla bir sürenin bulunmadığı dikkate alındığında, sigortalının işe başlama tarihi 24.04.2017 olarak esas alınacaktır.

Örnek 3- Ankara ilinde faaliyet gösteren C unvanlı işyeri, (M) adlı çalışanı için 06.04.2017 Perşembe günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, (M) isimli çalışanı için 16.04.2017 Pazar günü işe başlama tarihi olarak belirtilen işe giriş bildirgesini, işe başlama tarihinden bir önceki gün resmi tatil olduğu için takip eden ilk iş günü olan 17.04.2017 Pazartesi günü Kurumumuza vermiştir. Bu durumda, işverenin sigortalının işe giriş bildirgesini yasal süresi içinde verdiği, işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onay tarihi arasında (06.04.2017-16.04.2017) 10 günden az bir süre bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının işe başlama tarihi 16.04.2017 olarak esas alınacaktır.

Örnek 4- Ankara ilinde faaliyet gösteren D unvanlı işyeri, (N) adlı çalışanı için 17.04.2017 Pazartesi günü itibariyle kimlik bildirme formu-2’yi onaylayarak kolluk kuvvetlerine ibraz etmiştir. İşveren, (N) isimli çalışanı için 27.04.2017 Perşembe günü işe başlama tarihi olarak belirtilen işe giriş bildirgesini bir gün sonrasında 28.04.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işe giriş bildirgesi yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmediğinden, işe giriş tarihi ile kimlik bildirme formu-2 onay tarihi arasında 10 günlük süreye bakılmaksızın kimlik bildirme formu-2’de işveren onay tarihi işe giriş tarihi olarak 17.04.2017 esas alınacaktır.

Örnek 5- Ankara ilinde faaliyet gösteren E unvanlı işyeri, (O) adlı çalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi 03.04.2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine sunmuştur. İşveren, (O) isimli çalışanı için 24.03.2017 işten ayrılış tarihli olarak belirtilen işten ayrılış bildirgesini 28.03.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. İşten ayrılış tarih ile kimlik bildirme formu-2’nin onaylandığı tarih arasında (03.04.2017-24.03.2017) 10 günden fazla bir sürenin bulunmadığı dikkate alındığında, sigortalının işten ayrılış tarihi 24.03.2017 kabul edilecektir.

Örnek 6- Ankara ilinde faaliyet gösteren F unvanlı işyeri, (P) adlı çalışanı için işten ayrıldığına ilişkin kimlik bildirme formu-2’yi 04.04.2017 tarihi itibariyle onaylayarak kolluk kuvvetlerine sunmuştur. İşveren, (P) isimli çalışanı için 18.03.2017 işten ayrılış tarihli olarak belirtilen işten ayrılış bildirgesini 27.03.2017 tarihinde Kurumumuza vermiştir. Bu durumda sigortalının işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu-2’nin onaylandığı tarih arasında (04.04.2017-18.03.2017) 10 günden fazla bir sürenin bulunduğu dikkate alındığında, sigortalının işten ayrılış tarihi 04.04.2017 esas alınarak gerekli işlemler yapılacaktır.”

Yukarıda belirtilen değişiklik hükümleri uyarınca, kolluk kuvvetleri tarafından Kurumumuza bildirilen kimlik bildirme formu-2’lere ilişkin yapılan tespitler neticesinde, Kurumumuzca tespit edilen günlere ait belgelerin düzenlenmesi için işverenlere gönderilen yazının tebliğ edilmemiş olması, tebliğ edilmiş olmakla birlikte belgelerin henüz işverence verilmemesi veya itirazda bulunulması yahut işverenin belgeleri vermemesi nedeniyle ünitece resen düzenlenmesi gerektiği halde henüz resen düzenlenmemiş olan işverenlere ilişkin tespitler yönünden bu Genelge hükümleri doğrultusunda işlem yapılacaktır.

Paylaşabilirsiniz

4 thoughts on “Kimlik Bildirme ve SGK kanunlarında farklı bildirim işlemleri

 1. Çalışanlara ait kimlik bildirimi ile ilgili başımıza gelen bir durum hususunda görüşlerini alacaktım mümkünse.
  Sezon içerisinde iki personel başvuru için otelimize geldi. Başvurularını aldık, yerleşmeye gittiler. O sırada biz giriş işlemlerini yaptık SGK hariç. Kimlik bildirim formları da hazırlandı. Ancak akşamüzeri işten caydıklarını bildirdiler,işlem yapmadık. Fakat kimlik bildirim formları belgeler arasında kalmış ve emniyete götüren arkadaş bildirim için evrakları götürmüş. Bunu geç fark ettik, üç gün sonra çıkış tarihini yazarak emniyette çıkış formunu gönderdik ancak sehven, belgeye üç gün sonrasının tarihini atmışız. Yani sadece başvuru için gelip hiçbir işlem yapmadan giden insanlar için şimdi acaba kimlik bildirim formunda yaşanan karışıklık yüzünden sıkıntı yaşar mıyız?
  SGK, emniyetten giden formları karşılaştırdığında sisteme giriş yapılmadığı halde kimlik formu gönderilmiş olması sebebiyle SGK bu kişiler için sigortasız çalıştırılmış gibi muamele yapar mı diye endişe ettik açıkçası, yazılan giriş çıkış tarihleri arasında birkaç günlük fark var çünkü.

  1. Maalesef hem her işçi SGK cezası hem de teşviklerden mahrum kalabilirsiniz. Ancak konu ile ilgili yasal mevzuat çerçevesinde önlem alırsanız bu durumu hafifletebilirsiniz. isakarakas@hotmail.com

   1. Öncelikle teşekkür ediyorum cevabınız için, ne tür bir önlem alabiliriz peki yardımcı olabilir misiniz? Sicilimizde hiç bir ceza yok, çalışanlarımızın bu tür hakları hususunda oldukça titiz ve dikkatliyiz. Bu sebeple sehven yaşanan bir hadise nedeniyle böyle bir şeyle karşı karşıya gelmiş olmaktan dolayı oldukça sıkıntı içerisindeyiz. Acaba bu tür cezai bir işlem söz konusu olursa, bahsi geçen kişilerden çalışmayıp başvuru yaptıktan sonra işten caydıklarına dair bir beyan almak cezayı ortadan kaldırır mı, ya da SGK’ ya durumu anlatır bir dilekçe sunmak durumumuzu açıklar mı? Sicilimizin temiz olması, açıklamalardan sonra SGK’nın olayı iyiniyet çerçevesinde değerlendirmesine neden olur mu? Yardımcı olursanız çok minnettar olacağız. Teşekkür ediyor, iyi çalışmalar diliyoruz.

 2. Merhaba;

  1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu okudum. “6. maddede kanunun 2. maddesinde belirtilen tesislerin dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar ve buralarda her türlü barındırmalar için iş yerlerinin sorumlu işleticisi tarafından ….” ibaresine göre konaklamalı ticari işletmelerde çalışanların bildirimi zorunlu olduğunu anlıyorum, doğru mu? Yani, örneğin pazarlama depomda 4 kişi çalışıyor. hepsi de kedi evinde kalıyor. konaklamalı bir işyeri olmadığım için bu kişileri karakol bildirimi gerekmiyor. Kanaatinizi alabilir miyim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir