İş Kanunu İşlemleri

İşte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müfettişlerinin teftiş sonuçları

İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca önleyici teftiş yaklaşımı esas alınarak gerek işin yürütümü gerekse iş sağlığı ve güvenliği yönünden, klasik teftiş anlayışı dışına çıkılmak ve kaynakları etkin ve verimli kullanmak suretiyle; ilgili tüm sosyal tarafları kapsayan, eğitim, iletişim ve bilgilendirmeye ağırlık veren, çözüm odaklı “Risk Esaslı”, İşkolu/Sektör Esaslı” veya “Alan Esaslı” programlı teftişlere başlanılmıştır.

PROGRAMLI TEFTİŞLER:  Programlanmış teftişler belirli bir ön hazırlık, planlama, izleme ve değerlendirme içerisinde yürürlüğe konularak denetimlerin kapsamı ve hedefleri doğrultusunda sosyal tarafların  sürece dahil edilmesi, eğitim, bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi nedeniyle önleme amacına hizmet eden teftiş faaliyetleri niteliğindedir.

Temel yaklaşım; ahenk içerisinde düzenlenmiş, güvenlik kültürü üzerine oturtulmuş bir çalışma hayatının ekonomik ve sosyal yaşama katkı sağlayacağından hareketle, sosyal tarafların bilinçlendirilmesi ve çalışma hayatının sorunları üzerine farkındalık arttıracak faaliyetlere ağırlık verilmesidir. Söz konusu temel yaklaşım ve öncelikler çerçevesinde rehberlik ve yol göstericiliği esas alan önleyici nitelikteki riskli alan ve sektörlere yönelik programlandırılmış teftişler belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için en önemli araç olarak kullanılmaktadır. Çalişma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Genelgesi ile yürürlüğe giren İş Teftiş Rehberinde genel  çalışma planının “programlı teftiş” ağırlıklı olarak hazırlanması esası korunmuştur.

STRATEJIK PLAN: İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerek 2014-2018 Stratejik Plan döneminde gerekse 2017-2021 Stratejik Plan döneminde teftiş yaklaşımı esas alınarak, gerek işin yürütümü gerek iş sağlığı ve güvenliği yönünden, işyerlerinde karşılaşılan sorunların öncelikle belirtilmesi ve bu sorunların giderilmesi amaçlanmakta, bu amacın hayata geçirilmesi için teftişlerin ağırlıklı olarak programlanmış teftişler şeklinde yürütülmesi hedeflenmektedir.

2016 yılında 5’i işin yürütümü (İdari teftiş yönünden yapılan engellilerin istihdamına ilişkin denetimler dahil edilmiştir.) 8’si iş sağlığı ve güvenliği yönünden, 2’si her iki yönden ortak olmak üzere toplam 15 programlı teftiş yürütülmüştür. Programlı teftişler yürütülürken ayrıca, sosyal taraflarda farkındalık yaratma amacıyla işin yürütümü yönünden 15, iş sağlığı  güvenliği yönünden 41 adet olmak üzere toplam 56 adet bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirilmiştir.

Bu toplantıların yanısıra tüm grup başkanlıklarında; İş Teftiş Rehberinin değerlendirilmesi, grup başkanlıklarınca yürütülen programlı teftişlerin koordinatörlerinin katılımı ile teftişlerin değerlendirilmesi ve her bir programlı teftişte yer alan heyetlerin katılımı ile ayrı ayrı aylık toplantılar düzenlenmiştir[1].

2016 YILI PROGRAMLI TEFTİŞ SONUÇLARI:  2016 yılında işin yürütümü yönünden yürütülen programlı teftişler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

Programlı Teftişin Adı

 

Müfettiş sayısı

Teftiş edilen işyeri sayısı Ulaşılan işçi sayısı İPC

Uygulanan İşyeri Sayısı

Uygulanan İPC Miktarı (TL)  

İyileştirme Oranı (%)

İşçilere Yaptırılan Ödemeler (Brüt) Kamuya

Yaptırılan Ödemeler

Ulusal ve Yerel Zincir Market İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi  

30

 

3.522*

 

115.030

 

56

 

3.173.746

 

90,5

 

98.491.878,66

 

18.546.417,38

Eczane İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi  

4

 

5.546**

 

13.495

 

33

 

77.917

 

93

 

20.324.358,42

 

10.401.128,76

Temel Liselerde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi  

8

 

810

 

20.692

 

95

 

655.466

 

96

 

12.097.791,36

 

5.739.950,47

Televizyon Kanalları ve Gazete İşyerlerinde Çalışma Koşullarının İyileştirilmesi Programlı Teftişi  

2

 

2

 

412

 

 

 

100

 

959.618,52

 

668.294,35

Toplam 44 9.880 149.629 184 3.907.129 94,88 131.873.646,96 35.355.790,96

 * Teftişi gerçekleştirilen 176 ulusal ve yerel markete ait şube işyeri sayısıdır.

** Teftişi gerçekleştirilen 86 eczane işyeri dışında,  Türk Eczacıları Birliği aracılığı ile gönderilen ödeme formları da dikkate alınmıştır.

2016 yılında iş sağlığı ve güvenliği yönünden yürütülen programlı teftişler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

 

 

Programlı Teftişin Adı

 

Müfettiş Sayısı

Teftiş Edilen İşyeri Sayısı  

Ulaşılan Çalışan Sayısı

Tespit Edilen Mevzuata Aykırılık Sayısı Giderilen Mevzuata Aykırılık Sayısı Giderilmeyen Mevzuata Aykırılık Sayısı Mevzuata Aykırılıklarını Gideren İşyeri Sayısı  

İyileştirme Oranı (%)

Uygulanan İPC

Miktarı (TL)

Durdurma Uygulanan İşyeri Sayısı
Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 122 4.351 96.359 21.853 19.860 1.993 3.295 90,1 10.699.760 467
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 64 826 76.158 19.043 17.299 1.744 492 90,9 6.520.423 51
Kimya Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 38 620 25.524 13.987 12.715 1.272 374 90,9 2.585.158 9
Metal Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 44 888 66.554 18.070 17.067 1003 592 94,45 2.769.702 2
Kauçuk Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 12 283 17.194 4.739 4.502 237 200 95 712.024 0
Elektrik Dağıtım İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 12 113 11.946 1.327 1.114 213 57 85 1.138.694 0
İzmir Aliağa Bölgesindeki Gemi Söküm İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi  

2

 

22

 

704

 

344

 

344

 

0

 

22

 

100

 

 

Matbaa Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Programlı Teftişi 2 46 2.662 506 489 17 33 96.6 48.964
Toplam 296 7.149 297.101 79.869 73.390 6.479 5.065 93 24.474.725 529

2016 Programlı teftişler kapsamında yılbaşında programa alınan işyerlerinin yanı sıra yıl içinde bu işyerleri ile aynı sektör/işkolu ya da alanda faaliyet gösteren diğer işyerlerinden gelen başvurular sonucu programlı teftiş heyetince gerçekleştirilen denetimlerin eklenmesi ile genel sayıların bulunduğu tabloda yer alan programlı teftiş sayılarına ulaşılmıştır.

2016 yılında Ortak Programlı Teftişler (İşin Yürütümü İle İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Gerçekleştirilen)

 

Programlı Teftişin Adı

 

Müfettiş Sayısı

Teftiş Edilen İşyeri Sayısı  

Ulaşılan

İşçi Sayısı

İPC

Uygulanan İşyeri Sayısı

Uygulanan İPC

Miktarı (TL)

 

İyileştirme Oranı (%)

İşçilere Yaptırılan Ödemeler (Brüt) Kamuya Yaptırılan Ödemeler
Özel Hastane İşyerlerinde Çalışma Ortam ve Koşullarına Yönelik Programlı Teftiş  

38

 

259

 

69.083

 

196

 

3.484.194

 

84,1

 

20.087.785,80

 

14.017.634,24

Gıda, İçecek ve Tütün İmalatı Yapan İşyerlerinde Çalışma Ortam ve Koşullarına Yönelik Programlı Teftiş  

44

 

352

 

68.012

 

218

 

3.243.653

 

85,6

 

11.564.160,91

 

7.275.179,99

 

Toplam

 

82

 

611

 

137.095

 

414

 

6.727.847

 

84,85

 

31.651.946,71

 

21.292.814,23

Programlı teftişlerin yürütüldüğü işyerlerinden yıl içinde gelen ihbar ve şikâyetler, programlı teftiş kapsamında sonuçlandırılmış olup, ayrıca teftiş edilen işyeri sayısına dâhil edilmemiştir.

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com/

[1] ÇSGB/2016 Yılırpr.

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir