İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun etkisi analiz edilecek

6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından kademeli bir şekilde kamu ve özel sektörde yer alan tüm işyerleri Kanun kapsamına girmiş olup tehlike sınıfı veya çalışan sayısı ayırt edilmeksizin tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması zorunlu kılınmıştır.

         İşyerlerinde söz konusu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi konusunda görev alan işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının; çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmesi için mevzuatta belirtilen görev ve yükümlülüklerini eksiksiz ve nitelikli olarak yerine getirebilmesi için farklı  tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde harcaması gereken optimum çalışma sürelerinin  belirlenmesi, bu hizmetlerin kamu veya özel sektöre olan maliyetinin değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin devlete olan maliyetinin belirlenmesi, Kanunun iş kazası, meslek hastalığı veya iş günü kaybı sayıları üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimindeki etkisinin değerlendirilmesi amacıyla “6331 Sayılı İSG Kanunu’nun Etki Analizi” isimli 1.000.000 TL bütçeli proje Kalkınma Bakanlığı’ndan onay alınarak başlatılmış olup 2017 yılı içinde tamamlanacaktır.

İsa KARAKAŞ

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku BAŞUZMANI

ÇSGB/SGK BAŞMÜFETTİŞİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Der. GENEL BAŞKANI

İş-Sosyal Güvenlik-İş Sağ.Güvenliği. Adli ve Ceza Bilirkişisi

A Sınıfı İş Güvenliği UZMANI

Gazeteci/ Yazar (50’yi aşkın kitabı bulunmaktadır)

www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir