İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun etkisi analiz edilecek

6331 s. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından kademeli bir şekilde kamu ve özel sektörde yer alan tüm işyerleri Kanun kapsamına girmiş olup tehlike sınıfı veya çalışan sayısı ayırt edilmeksizin tüm işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alması zorunlu kılınmıştır.          İşyerlerinde söz konusu iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesi […]