SGK Emeklilik

Yurtdışı Borçlanmasının faydaları???

 Borçlanma Kanununda, sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek bulunan tarihin; üçüncü fıkrasında ise sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihinin borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülerek tespit edilen tarihin sigortalılık süresinin başlangıç tarihi olarak alınacağı öngörülmüştür.

Buna göre, borçlanılan süreler ve bu sürelere ait gün sayıları aşağıda açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

1) Borçlandırılan yurtdışı süreleri ve bu sürelere ait prim ödeme gün sayıları Türkiye’de geçmiş bir hizmet olarak değerlendirilecek ve buna bağlı olarak ülkemizde sosyal güvenlik kanunlarına tabi hizmetleri olanların borçlandıkları gün sayısı, Türkiye’deki prim ödeme gün sayıları veya hizmetlerine eklenecektir.

2) Sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler borçlanılmış ise sigortalılığın başlangıç tarihi borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülecektir. Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi hizmeti bulunmayan istek sahiplerinin sigortalılıklarının başlangıç tarihi de, borçlarını tamamen ödedikleri tarihten borçlanılan gün sayısı kadar geriye götürülmek suretiyle tespit edilecektir.

Örnek 1- Türkiye’de 506 sayılı Kanun kapsamında 10.02.1995-30.06.1995 tarihleri arasında sigortalı olan ve yurtdışında 01.01.1979-01.01.1994 tarihleri arasında geçen 15 yıllık süreyi Kanuna göre borçlanan ve bu süreleri 5510 sayılı Kanunun 4. maddesin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında değerlendirilen bir kadın sigortalının 506 sayılı Kanunun geçici 81. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendine göre (15 yıllık sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 50 yaş) yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getirip getirmediğinin tespitinde, sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, 10.02.1995 tarihi 15 yıl geriye götürülerek 10.02.1980 olarak belirlenecektir.

Örnek 2- Türkiye’de sigortalılığı bulunmayan 18.06.1963 doğum tarihli bir erkek sigortalı, yurtdışında geçen 01.01.1985-01.01.2010 tarihleri arasındaki 25 yıllık (9000 gün) sigortalılık süresini borçlanarak adına tahakkuk eden borç tutarını 3/6/2011 tarihinde ödemiş ve bu süreler 5510 sayılı Kanunun 4. maddesin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında değerlendirilmiştir. Bu sigortalının sigortalılık süresinin başlangıç tarihi, borçlandığı süre borcun ödendiği tarihten geriye götürülerek 03.06.1986 olarak tespit edilecektir. 03.06.1986 ile 01.06.2002 tarihleri arasında 15 yıl, 11 ay, 28 gün sigortalılık süresi bulunan, diğer bir deyimle emekliliğine 9 yıl, 2 günü kalan bu sigortalı, 1479 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendine göre 49 yaşını dolduracağı 18.06.2012 tarihinde emekliliğe hak kazanacaktır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir