SGK İşveren Rehberi

Van depremi nedeniyle SGK'ya verilemesi gereken…

23/10/2011 Tarihinde Van İlinde Meydana Gelen Depremin, Van İli Merkez İlçesi ile  Erciş ve Edremit İlçelerinde ve Bunlara Bağlı Köylerinde Genel Hayata Etkili Sayılması   Nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesi Gereken Belgelerin ve Bunlara Bağlı  Olarak Yapılması Gereken Ödemelerin Süreleri Hakkında Duyuru

         Başbakanlık   Afet   ve   Acil   Durum   Yönetimi   Başkanlığının   4/11/2011   tarihli   ve   110
sayılı   Kararları   ile   23/10/2011   tarihinde   Van  İlinde   meydana   gelen   depremin,   7269   sayılı Kanuna      istinaden   hazırlanan    Afetlerin   Genel    Hayata    Etkinliğine   İlişkin   Temel    Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 2, 3 ve 5 inci maddelerine istinaden, Van İli Merkez İlçesi ve köyleri, Erciş İlçesi     ve  köyleri,  Edremit   İlçesi   ve   köylerinde    genel   hayata   etkili  olduğuna    karar verilmiş bulunmaktadır.

         Bu itibarla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 91 inci
maddesinin      üçüncü    fıkrası   uyarınca; Van    İli   Merkez    İlçesi   ve  köyleri,   Erciş İlçesi    ve  köyleri, Edremit İlçesi ve köylerinde bulunan işverenler ile sigortalı ve hak sahiplerinin,
23/10/2011 ila 30/1/2012 tarihleri arasında 5510 sayılı Kanuna göre vermekle yükümlü
oldukları  belgelerin   son   verilme   tarihi   ile   bu   belgelere   bağlı  olarak   yapılması  gereken
ödemelerin son ödeme tarihi 31/1/2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

         Buna    göre,   belirtilen  yükümlülüklerin      31/1/2012     tarihine  kadar   yerine   getirilmesi halinde,   söz   konusu   belgelerden   dolayı   idari   para   cezası;   ödemelerden   dolayı   ise   gecikme cezası/gecikme zammı uygulanmayacaktır.

         İşveren ve sigortalılarımıza duyurulur.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir