İş Kanunu İşlemleri

Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar

Asgari ücretin belirlenmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplere dayalı herhangi bir ayrım yapılamaz. Asgari ücret komisyonu, asgari ücreti bütün işkollarını kapsayacak şekilde belirler. Ücretin, bir günlük olarak belirlenmesi esastır. Aylık, haftalık, saat başına, parça başına veya yapılan iş tutarına göre ücret ödenen durumlarda gerekli ayarlamalar buna göre yapılır.

 Ücretin Belirlenmesindeki Esaslar;

1.Ücret en geç 2 yılda bir olmak üzere işçilerin 16 yaşını doldurmuş olup olmadıklarına göre ayrı ayrı belirlenir.

2. Komisyon, ücretin belirlenmesinde;

-Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu,

-Ücretliler geçinme indekslerini, bu indeksler yoksa geçinme indekslerini,

-Fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve

 -Geçim şartlarını

göz önünde bulundurmaktadır.

(c) www.isakarakaş

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir