SGK İşveren Rehberi

Asgari ücret desteğinin şartları, ödenmesi, hesaplanması

I.GİRİŞ: 27.3.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 73. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna Geçici 75. madde eklenmiştir. Yine, anılan maddede 2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için uygulanacak olan asgari ücret destek tutarının belirlenmesi hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış olup; 20.6.2018 tarihli […]

Genel

Büyükanneye maaş uygulaması fiilen başlıyor

Büyükanne Projesiyle ilgili son gelişmeler bizzat Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklandı. Büyükanne Projesi’nin annenin maaş kesintisinin önüne geçeceğini hem de büyükannelere ekonomik bir katkı sağlayacağını belirten Müezzinoğlu, projeye ilişkin şunları ifade etti: “Annenin maaşı yarı yarıya düşmeyecek. Biz de bir proje bazlı uygulamada, büyükanneye asgari ücretin yüzde 30’u kadar bir ücret versek, bu bize […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

Taşeron İşçilerle ilgili en son haber: Taşeron işçileri ne zaman alınacak, yeni torbada hüküm var mı

Taşeron işçilerinden her gün yüzlerce e-mail sayfamıza gelmektedir. İsa Hocam ne zaman kamuya bizi alacaklar? sorusuna cevabımız: Maalesef şu ana kadar TBMM’ye sevk edilen bir kanun tasarısı yok. Bu ay yeni verilen Torba kanunlarda  Urfa’ya istiklal madalyası verilmesinden 65 yaş aylığına kadar her şey var, ama Taşeron işçileriyle ilgili herhangi bir hüküm yok.. Konuyla ilgili en […]

Genel

Taşeron işçisi tarih oluyor

Kamuda taşeron işçi çalıştırmanın hem kamunun hem işçilerin aleyhine olduğunu defalarca yazmış ve dile getirmiştim. 2014 Torba Kanunundan sonra adeta taşeron işçinin ” Nimeti Taşerona, Külfeti Devlete” olmuştu. Bu Kanunla birlikte işçinin tüm alacak, tazminat ve haklarından Kamu sorumlu, kayıtlarını özlük dosyalarının tutulmasından kamu sorumlu hatta Kıdem tazminatından ve ödenmesinden taşerona rücu bile edilmemesinden kamu […]