Genel Sağlık Sigortası

Özel Hastanelerden Parasız Tedavi Mümkün Mü?

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli  vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından SGK Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeli üzerinden hastalardan ilave ücret alınmaktadır. İLAVE ÜCRET %200’E  KADAR YÜKSELTİLDİ   Hastalardan alınacak ilave ücret sağlık hizmetleri bedelinin en fazla  % 200 kadar çıkabilmektedir. Ancak  Bakanlar  Kurulu, 08 Aralık 2009 tarihinde almış […]

İsa KARAKAŞ Kitapları SGK Emeklilik

Emeklilikle İlgili Sorularına Güvenilir Cevaplar Arayanlar

Emeklilikle İlgili Sorularına Güvenilir Cevaplar Arayanlar İçin: “Tüm Yönleriyle-Herkes İçin, Sorulu-Cevaplı EMEKLİLİK EL KİTABI”    sizin için hazırlandı. Bu kitap çok kolay herkesin anlayacağı şekilde hazırlandı. Güncellenmiş-Genişletilmiş En son güncel  sonuncu (3. ) Baskısı , Büyük Boy, 682 sayfa,  Yazar:SGK Başmüfettişi, Emeklilik Uzmanı İsa KARAKAŞ Bu kitapla erken emeklilik ve yüksek maaş planlaması yapabilirsiniz.  Emeklilik ile ilgili […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

İstirahat paranızın Hesabınıza yatırılıp yatırılmadığını SGK size SMS ile göndermesi için yapmanız gerekenler

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a (SSK) kapsamında bulunan sigortalılara istirahatli kaldıkları süreler için anılan Kanunun 18 inci maddesinde yer alan hükümlere göre E-ödenek programı aracılığı ile istirahat parası  (Geçici iş göremezlik ödeneği) ödenmektedir. Geçici iş göremezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP sistemi üzerinden banka hesabına aktarıldığında […]

İşçi Alacak ve Tazminatları SGK İşveren Rehberi

4/1-b'lilerin (Bağ-Kurluların) Prim Beyanı

GİRİŞ: Ülkemizde çalışanların statüsüne göre kurulan sosyal güvenlik kurumları (işçilerin SSK, memurların-T.C Emekli Sandığı, esnaf ve diğer bağımsız çalışanların-Bağ-Kur, banka ve meslek odaları çalışanları 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20. maddesine istinaden kurulmuş olan sandıklar) 20.05.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5502 sayılı Kanun[1] ile yeni kurulan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı”na devredilerek ortadan kaldırılmıştır[2].KAYNAK:İsa KARAKAŞ,” İŞVEREN VE […]