SGK Emeklilik

EYT Emeklilikte yaşa takılanlar dikkat

EYT Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili güncel güvenilir en doğru haberleri 25 yılı aşkın sosyal güvenlik başmüfettişi-gazeteci-yazar-çalışma ve sosyal güvenlik der. genel başkanı ve bürokrat olarak sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yarınki Türkiye Gazetesindeki köşemde “EYT Emeklilikte yaşa takılanlara “BİLGİN” çözümü” başlıklı yazımı kaleme aldım. EYT’liler ile ilgili her türlü gelişmeyi anında duyurmaya devam edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanımızın […]

SGK İşveren Rehberi

Cinsel ilişki sonucu ölüm İŞ KAZASI sayıldı

Bizim sosyal güvenlik mevzuatı ve yargı kararlarında dışarıdan bir etki veya herhangi bir olayla ilgili olmaksızın sigortalıların iş yerinde geçirdiği bir kalp krizi, beyin kanaması veya işyerinde  başka bir hastalık nedeniyle vefat eden sigortalının ölümü İŞ KAZASI  olarak kabul edilmektedir. Belki şaşıracaksınız ama işyerinde köpek ve sivrisinek ısırmaları, şakalaşma sonucu yaralanmalar…vs. dahi  iş kazası sayılmaktadır… […]

SGK İşveren Rehberi

SGK borçlarını yapılandırıp primlerini ödeyemeyen işverenlere kolaylıklar

18/05/2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun uyarınca Kurum alacaklarının yeniden yapılandırılması hükme bağlanmıştır. Anılan Kanunun “Ortak Hükümler” başlıklı 9 uncu maddesinin altıncı fıkrasında; ” Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim […]

Çalışan

İhtiyat pilotların sosyal güvenliği

İhtiyat pilotların sigortalılığı; 7071 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanuna eklenen; ek 36 ncı maddede yer alan; “İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları sebebiyle yaşlılık veya emekli aylığı kesilmiş olanlardan bu maddenin beşinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görevlendirilenler hariç olmak […]

Çalışan Genel Sağlık Sigortası

İşvereniniz yanlış kod yazmış veya prim belgesi verilmemiş ise rapor parası tehlikede

SGK, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde  4/1-a (SSK)  kapsamındaki sigortalılar için aylık prim ve hizmet belgesi verilmemesi veya tutukluluk ve gözaltı hali, yol izni ve diğer ücretsiz izinler, devamsızlık, puantaj, kısmi istihdam, yarım çalışma, fesih tarihinde çalışmama ve diğer nedenlerle aylık prim ve hizmet belgesinde gün ve kazanç bildiriminde bulunulmaması halinde en son primin ilişkin olduğu […]