Genel

SGK mevzuatında bu kapsamlı değişiklikler yapıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin aşağıdaki maddelerinde değişiklik yapıldı; MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendinde yer alan “, bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca” ibaresi […]

SGK İşveren Rehberi

SGK, bu borçları affetmeyecek ve yapılandırmayacak

SGK ,2016 yılı Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara  ilişkin olup  19/8/2016 tarih itibarıyla ödenmemiş olan borçları yapılandıracak. Ancak yapılandırılan borçlar arasında yapılandırma Kanununda  İş Kazası- Meslek Hastalıklarından kaynaklanan SGK RÜCU alacakları sayılmamıştır. Bu nedenle örneğin işyerinde bir iş kazası olmuş ve SGK İşvereni sorumlu tutmuşsa SGK’ya ödenmesi gereken yüklü miktardaki tazminatlar yapılandırılmayacaktır.  Kanaatimizce bahse konu […]

Genel

Ve artık İşçi Kiralama Resmen yürürlükte, İŞTE Kanunun Tam Metni

Bugün Resmi Gazete yayımlanmış 6715 sayılı İş Kanunu İle Türkiye İş Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 1 – 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 7 – Geçici iş ilişkisi, özel istihdam bürosu aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde […]

Genel

Torba Kanunun Resmi Gazetede yayımlanmış tam metni

Torba Kanunun (14.04.2016 tarih ve  6704 s. 65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ, GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN)  Resmi Gazetede yayımlandı. Resmi Gazetede yayımlanmış tam metni için TIKLAYINIZ: TORBA KANUN RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞ Torba Kanunun HANGİ DÜZENLEMELERİ İÇERİYOR: Torba Kanun ile, yaşlı aylığına ilişkin […]

Genel

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluklarında DEĞİŞİKLİK

MADDE 1 – 20/7/2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “(7) Bu Yönetmelik kapsamında yapılan sınavlarda başarılı olarak belgelendirilen kişilerden, vize tarihinden önce Bakanlığa başvuru yapmayanların yetki belgeleri vize işlemleri tamamlanıncaya kadar askıya alınır. Vize […]