SGK İşveren Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Belirli yerde yapılmayan ve belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işlerin SGK bildirimi

Belirli yerde yapılmayan ve belirli bir merkezden sevk ve idare edilen işlerin tesciline ilişkin  İşyeri bildirgesi, sigortalı çalıştırılmaya başlanılan, devir alınan veya başka bir işverene intikal eden işin, belirli bir yerde yapılmaması hâlinde işverenin ikametgâhının bulunduğu; bir ‘il’den diğer bir ‘il’e geçmesi ve devam etmesi hâlinde ise işin başladığı yeri çevresine alan; üniteye verilir.  Büro, yazıhane […]

İşçi Alacak ve Tazminatları

Çocuklar hangi işlerde çalışabilir

Başmüfettiş/İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa KARAKAŞ CEVAPLADI;İş mevzuatı açısından çocuk işçi : 14 yaşını bitirmiş, 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamış kişidir. Çocuk işçiler  hafif işlerde çalıştırılabilir. Hafif iş ise yapısı ve niteliği itibariyle ve yerine getirilmesi sırasındaki özel koşullara göre; a) Çocukların gelişmelerine veya sağlık ve güvenliklerine zararlı etki ihtimali olmayan ve b) […]