SGK İşveren Rehberi

Genç girişimçi teşviki

18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi […]

SGK Emeklilik

Girişimci ev kadınlarının sosyal güvenliği

5510 sayılı Kanunun geçici 16.ı maddesinden yararlanmak isteyen kadın isteğe bağlı sigortalılar 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 1. fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen vergiden muaf işleri hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte 1/10/2008 tarihinden önce yaptıklarını 1/10/2008 tarihinden sonra da yapmaya devam ettiklerini vergi dairelerinden alacakları […]

İşsizlik Sigortası ve İŞKUR Teşvik İşlemleri

Patron olmak isteyenler İŞKUR'a hucum etti

Patron olmak isteyenler İŞKUR’a hucum etti….2015 yılında 41 bin 907 kişinin yararlandığı Girişimcilik Eğitim Programlarından yararlanan sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre önemli artış yakalandı İŞKUR Girişimcilik Eğitim Programlarıyla iş fikri olan herkese girişimciliğe giden yolda destek oluyor, ülkemizin girişimci adaylarını yetiştiriyor. Kendi işini kurmak ve mevcut işini geliştirmek isteyenlerin başvurduğu Girişimcilik Eğitim Programları ile […]