SGK Emeklilik

4/a kapsamında işten çıkış verildikten sonra emeklilik talebinde bulunan ve aynı zamanda (4/b) kapsamında çalışması bulunanların sigortalılıkları 

Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında sigortalılığı bulunan, ancak 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılığı devam ederken işinden ayrılarak aynı ay içinde tahsis talebinde bulunan ve takip eden aybaşından itibaren aylık bağlanan sigortalının, 53 üncü madde uyarınca, işten ayrıldığı tarih ile tahsis talep tarihi arasında 4 üncü […]

Çalışan SGK Emeklilik

İş kazası geçirenlere karşılıksız destek sorun cevaplayalım

 25 yıldan beri yaptığım binlerce iş kazası ve meslek hastalığı teftişlerinde basit bir kaç iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirinin alınmaması nedeniyle binlerce işçimizin ya öldüğü ya da malul kaldığına bizzat şahit oldum. Diğer yandan iş kazalarının işveren tarafından SGK’ya bildirilmesi yasal zorunluluk olmasına rağmen bir çok işverenin iş kazasını gizlemekte olduğu da bilinen bir […]

SGK Emeklilik

Çin’li eşlere emeklilik aylığı bağlanması

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 59 uncu maddesi; “Türk vatandaşlarıyla evlenmiş yabancı uyruklu karılara, Türkiye’de ikâmet ettikleri sürece, mütekabiliyet esası da dikkate alınarak, değişik 68 inci maddedeki oranlara göre aylık bağlanır.” hükmünü amirdir. Konu ile ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Genel Müdürlüğüne hitaben yazılan 27/03/2020 tarih ve 34583882-41.412.070 sayılı yazımız ile […]

SGK İşveren Rehberi

İşverenlere normalleşme desteği geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada  çalışanlarını, kısa çalışmaya geçiren veya ücretsiz izne ayıran işverenlere normalleşme desteği vereceğini söyledi. Normalleşme desteği ayrıntıları belli olur olmaz buradan izah edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iş ve sosyal güvenliğe ilişkin diğer açıklamasında; 25 yaşın altındaki gençlerin istihdamını destekleyerek beceri ve deneyim kazanmalarını temin edileceği, Çalışanların, emeklilikte daha da rahat edecekler. Bunun […]

SGK Emeklilik

SGK aylık bağlama süreleri

Hızlı, etkin ve verimli hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi amacıyla, aylık bağlama işlemlerine ilişkin sürelerin kısaltılması için tedbirler alınarak il müdürlüklerinin performansları aylık olarak takip edilmektedir. Merkezdeki dosyaların güncellenmesi işlemlerine hız verilerek 2019 yılı içinde yaklaşık 120.000 dosya güncellenmiştir. Ayrıca, sigortalı vefat ettikten sonra hak sahiplerine bağlanan aylık, kamu hizmetlerinin yerinde verilmesi ilkesi gereğince yaklaşık 2.200.000 dosyanın […]