SGK Emeklilik

SGK’nın çocuklara yapacağı Eğitim ve Öğretim Yardımı Ödeme miktarları netleşti

Sosyal Güvenlik Kurumu’muz tarafından 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 79 uncu maddesi kapsamına giren şehit, harp ve vazife malulü çocukları ile harp ve vazife malullerinin kendilerine her yıl öğrenim seviyeleri esas alınarak ödenen Eğitim ve Öğretim Yardımı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde kişi başına yıllık; • İlköğretim (1-8. Sınıflar) için : 1.769,10 TL • […]

SGK Emeklilik

Malul çocuklara sürekli yetim maaşı

Malul çocuklara bağlanan aylıklar, Kanunun 34 üncü maddesine 7103 sayılı Kanunla eklenen hüküm saklı kalmak kaydıyla; Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları, Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı, Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum […]

SGK Emeklilik

Ana ve Babaya SGK emeklilik aylıkları

Ana ve babaya bağlanan ölüm aylıkları; Eş ve çocuklardan artan hissenin bulunmadığı (65 yaşın üstündeki ana ve babalar hariç), Her türlü kazanç ve irattan elde etmiş olduğu gelirinin asgari ücretin net tutarından daha fazla olduğunun tespit edildiği veya ana/baba tarafından gelirinin asgari ücretin net tutarından daha fazla olduğunun bildirildiği, Diğer çocuklarından hak kazanılan gelir ve […]

Pratik Bilgiler SGK İşveren Rehberi

SGK primlerinden yemek çocuk ve aile yardımı nasıl hesaplanacak

SGK Prime esas kazançlardan istisna tutulacak yemek parası, çocuk zammı ve aile zammı (yardımı) tutarları aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Buna göre  5510 Sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların; 2017 tarihleri arasında sigorta primine esas; Günlük kazanç tutarı      :  59,25 TL Aylık kazanç tutarı   :       1.777,50 TL buna göre yapılacak hesaplamalar 1.4-        Prime esas kazançlardan istisna […]

Genel Sağlık Sigortası

Üvey Çocuklar SGK sağlık yardımlarından nasıl faydalanır

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurun evlendiği kişinin daha önceki birlikteliğinden olan ve 657 sayılı Kanunun 209. maddesi gereğince memur üzerinden tedavi yardımlarından faydalandırılan çocuklar, söz konusu sigortalıların tedavi yardımları SGK tarafından genel sağlık sigortası kapsamına devredildiği tarihten itibaren aynı hak ve hükümler çerçevesinde sağlık yardımlarından faydalandırılmaları sağlanmıştır. Buna göre; 1. 5510 sayılı Kanunun geçici […]