Memur Rehberi SGK Kamu İşlemleri

Sözleşmelilerden kadroya geçenlerin SGK işlemleri

657 s. Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası veya 4924 s. Kanun uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışması bulunanlardan memur kadrolarına atananlar  4/1-c kapsamında sigortalı sayılacaklardır. Bunlardan, daha önce 5434 sayılı Kanuna tabi çalışması bulunanlar hakkında 5510 s. Kanunun geçici 4. maddesi uyarınca 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek1- 12/10/2008 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli sağlık personeli olarak Harran Devlet Hastanesinde çalışmaya başlayan ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olan ilgilinin 14/6/2011 tarihli başvurusu üzerine Kurumunca 20/6/2011 tarihinde memur kadrosuna ataması yapılmıştır.

Bu kişi atamasının yapıldığı 20/6/2011 tarihinden itibaren (4/1-c)  kapsamında sigortalı sayılacak olup, hakkında 5510 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

Örnek 2- 15/4/2005-14/6/2007 tarihleri arasında memur olarak 5434 sayılı Kanuna tabi görev yaptıktan sonra 1/11/2008 tarihinden itibaren 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak göreve başlayan sigortalının, 18/6/2011 tarihli dilekçesi üzerine memur kadrosuna atanması yapılmıştır

Sigortalının, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2008 Ekim ayı başından önce 5434 sayılı Kanuna tabi hizmeti bulunduğundan, memur kadrosuna atandığı tarihten itibaren hakkında 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükmü uyarınca 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri uygulanacaktır.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 4924 sayılı Kanun uyarınca sözleşmeli personel olarak çalışan ve (4/1-a)  tabi olan sigortalılardan memur kadrosuna atananlar hakkında kamu işverenlerince,  5510 sayılı Kanunun 9. maddesi uyarınca memur kadrosuna atandıkları tarihi takip eden günden itibaren 10 gün içinde, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında “Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi”, Kanunun 8 inci maddesi uyarınca da memur kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 15 gün içinde Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında  “Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi” nin  e-sigorta yoluyla düzenlenmesi gerekmektedir.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir