İş Kanunu İşlemleri

Sigara içen işçiler sürprizlerle karşılaşabilirler

Sigara içmelerinden dolayı diğer vatandaşlar gibi işçilere idari para cezası uygulanacak. Ayrıca işverenleriyle yaptıkları sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre işçiler işten çıkarmaya varabilecek cezalara muhatap olabilir.

           Bilindiği üzere 19 Temmuz 2009 tarihinden  itibaren  kapalı mekânlarda sigara kullanımı bütün işyerlerini kapsayacak şekilde yasaklandı. Bu yasaklar o mekânlarda bulunan çalışanları da kapsamaktadır.  Özellikle stresi  yoğun işlerde çalışan ve sigaraya düşkünlüğü olan işçiler bazen içinde bulundukları ortamında etkisiyle yasak olmasına rağmen sigara içmek isteyebilirler.  İşçiler yönünden çalıştıkları işyerinde sigara içmek bundan böyle daha büyük risk  oluşturmaktadır. Şöyle ki işçiler kamu hukuku yönünden para cezasına,  özel hukuk yönünden para cezası(ücret kesme cezası) ile işten çıkarmaya varabilecek cezalara çarptırılabilecektir.

Kamu hukuku yönünden işçiye uygulanacak ceza
İşçiye sigara içmesinden dolayı uygulanacak olan cezalardan biri 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararların Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’dan kaynaklanmaktadır
Anılan Kanun’un 5727 Sayılı Kanun’la değişik 2. maddesinin 1. fıkrasında sayılan sigara içilmesi yasak olan yerlerde sigara içen işçilere 4207 Sayılı Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrasındaki hüküm uyarınca 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 39. maddesine göre 2009 yılı için 69 YTL idari para cezası uygulanır. Bu ceza şikâyet üzerine en yakın kolluk birimi yetkililerince verilir.

Özel Hukuk Yönünden İşçiye Ceza Uygulanması
İşçinin sigara içmesinden dolayı ikinci bir ceza uygulanması da  iş mevzuatından kaynaklanmaktadır.
Toplu iş sözleşmesinde veya iş sözleşmesinde işyerinde sigara içmenin yasak olduğu belirtilmişse, sigara içmenin yasak olduğu yerlerde sigara içen işçiye iş veya toplu iş sözleşmesinde belirtilen cezalar uygulanır.
İş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde sigara içen işçinin ayda bir günlük ücretinin ceza olarak kesileceği belirtilmişse, sigara içen işçiye iş sözleşmesindeki bir günlük ücret kesme cezası uygulanır ve işçinin bir günlük ücreti ödenmez. Ücret kesme cezasının dışında daha hafif veya daha ağır cezalarda uygulanabilir.  İşçinin çalıştığı işyerinde sigara içmesi işyerinin güvenliğini tehlikeye sokuyorsa örneğin işçi bir petrol istasyonunda pompacı olarak çalışıyorsa ya da patlayıcı maddeler imal edilen işyerinde çalışıyorsa bu işçilerin iş sözleşmeleri haklı olarak işveren tarafından fesh edilebilir. İşyerinin güvenliğini sigara içme nedeniyle tehlikeye sokan işçilerin bu nedenden dolayı işten çıkarılmaların da  ihbar ve kıdem tazminatı  ödenmeyebilir.
Sigara içmelerinden dolayı diğer vatandaşlar gibi işçilere idari para cezası uygulanacaktır. Bununla da kalınmayıp  işverenleri ile  yaptıkları  iş sözleşmesi/toplu iş sözleşmesi  hükümlerine göre işçiler işten çıkarmaya varabilecek cezalara muhatap olabileceklerdir. Bu nedenle işçilerin çeşitli yaptırımlarla karşılaşmamaları için sigara içmeden önce iki kere düşünmelerinde kendileri için fayda var. İşyerlerinde çalışanların sigara yasakları konusunda gerekli dikkat ve özeni daha çok  göstermeleri gerekiyor.

KAYNAK:Arif Temir/Radikal/27.7.09

 

 

 

 

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir