SGK İşveren Rehberi

SGK’nın yüzsüzler listesine girmemenin yolları!

         Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB),  belirli bir miktarın üzerindeki  vergi  borcunu ödemeyen vergi mükelleflerini  kamuoyunun bilgisine açıklayarak  teşhir etmektedir. Açıklanan bu liste kamuoyunda  vergi yüzsüzleri olarak adlandırılmaktadır.

          Sosyal güvenlik reformuyla birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da benzer uygulamayı yapmaktadır.Kurumun teşkilat Kanunu olan 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 10. maddesinin 1. fıkrasının (g) bendi uyarınca, belirli bir miktarın üzerinde  SGK’ya prim borcu bulunan işverenler her yıl kamuoyuna açıklanmaktadır.

                BORCUNUZU 100.000,00 TL’NİN ALTINA DÜŞÜRÜN

            Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istatistiklerine bakıldığında, kurumun finansman açıklarının gittikçe arttığı görülmektedir. Kurumun kayıt dışı istihdam kadar önemli bir sorunu da prim gelirleri ile diğer alacaklarını süresinde tahsil edilememesidir. İşverenlerin borcunu zamanında ödemesi için bulunan formüllerden biri de borçlu işverenlerin her yıl kamuoyuna açıklanmasıdır.

        2010 yılı için SGK’ya 100.000,00 TL ve üzerinde sigorta prim aslı borcu bulunan işverenler 21/6/2010 – 28/6/2010 tarihleri arasında bir hafta süreyle SGK’nın www.sgk.gov.tr internet adresinden kamuoyuna açıklanacaktır. Belirtilen rakam sabit olmayıp her yıl Kurum Yönetim Kurulunca değiştirilebilmektedir.

                 TECİL VE TAKSİTLENDİRME

          Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kamuoyuna yapılacak açıklamada 07/06/2010 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sigorta prim aslı borcu tutarlarında meydana gelen değişiklikler (prim borcunun ödenmesi veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirmenin yapılmış olması hali) dikkate alınacaktır.

          Bütün işverenlere tavsiyemiz bu uygulamayı göz önünde bulundurup  yüzsüz listesinde yer almamak için; borçlarını ödemeleri, ödeme durumu olmayanın borcunu belirtilen rakamın altına çekmeyi veya en azından  tecil ve taksitlendirme yoluna ivedi olarak başvurması yönünde olacaktır.

İsa KARAKAŞ/TERCÜMAN/08.06.2010

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir