SGK İşveren Rehberi

SGK’nın yol haritası nerede

SADECE yol haritası olsa neyse…
2009 yılı “Faaliyet Raporu” da ortada yok!

“Gören varsa haber versin” diyeceğiz ama görünecek yerde yok!


STRATEJİK PLANLAMA
Stratejik planlar, kamu idarelerinin yol haritalarını gösteren, son derece önemli dökümanlar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, kamuda stratejik planlama ile tanışmamızı sağlayan kişilerin başında geliyor.
Bu doğru ama bir başka doğru daha var; Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK), yol haritalarını gösteren stratejik plan ve programlarının, 31 Ocak 2009 tarihine kadar yayımlanması gerekiyordu.
Bugün 26 Ağustos 2010.
Aradan 19 ay geçmiş.
SGK’nın stratejik plan ve programı yayımlanmadı yani yol haritası ortada yok!
FAALİYET RAPORU NEREDE?
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. maddesine göre; her kamu idaresinin, bir faaliyet raporu hazırlayıp yayımlaması gerekiyor. Bu çok önemli bir olay…
Vatandaşa, o kurumun ne yaptığının hesabının verilmesini sağlayan bir rapor bu.
Bununla ilgili bir de yönetmelik var. Söz konusu yönetmeliğin 20. maddesi aşağıdaki gibi;
“Faaliyet Raporlarının Kamuoyuna Açıklanması:
MADDE 20 – Genel faaliyet raporu, mahalli idareler faaliyet raporu ve idare faaliyet raporları, yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirlenmiş olan sürelere uyularak, basın açıklaması yapılmak suretiyle kamuoyuna duyurulur ve ilgili idarenin internet sayfasında yayımlanır.”
Yönetmeliğin 11. maddesine göre de; Genel Bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler ve Soysal Güvenlik Kurumlarının, ilgili mali yıla ilişkin idare faaliyet raporları, üst yöneticiler tarafından izleyen mali yılın en geç Nisan ayı sonuna kadar kamuoyuna açıklanır. Bu raporların birer örneği de aynı süre içerisinde Sayıştay’a gönderilir.
YAZ GEÇTİ, GÜZ GELİYOR
Böylesine önemli bir dökümanın yani 2009 yılı faaliyet raporunun, Nisan 2010 sonuna kadar, SGK’nın internet sitesinde yayımlanmış olması gerekiyordu.
www.sgk.gov.tr adresine girin bakın.
Maalesef yok!
Kuşkusuz yasa ve yönetmeliğe aldırış eden de…
Türkiye’nin en çok kaynağını kullanan SGK gibi bir kurumda, ilgili Bakan, Müsteşar ve SGK Başkanı’nın önemine inanıp desteklediği daha ötesi saydamlık ve hesap verilebilirlik gibi konularda mevzuatını hazırladığı bir kurumda, vatandaşın yapılan faaliyetleri ve sonuçlarını görmesini sağlayan “Faaliyet Raporu” niye yayımlanmıyor?
Mevcut durum “Bahar geldi geçti, sen gelmez oldun. Aylar geldi geçti, sen gelmez oldun” şarkısına benzedi!
Bahar geldi geçti yayımlanmadı. Aylar geldi geçti, yaz geldi o da neredeyse geçti, yayımlanmaz oldu. Şimdi de güz geldi…
İnternete bakıyoruz; rapor ortada yok.
Stratejik plan da ortada yok!
Peki… niye ortada yok. Kimden ne saklanıyor?

Kaynak :Şükrü KIZILOT/Hürriyet/26.8.10

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.