İşçi Alacak ve Tazminatları SGK Emeklilik SGK İşveren Rehberi

SGK’nın fazla veya yersiz ödemeleri

FAZLA VEYA YERSİZ ÖDEMELERİN TAHSİLİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK /RG:12.05.2011 / 27932  

MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında geçen “üç ay” ibaresi “yirmi dört ay” ve “üç aylık” ibaresi “yirmi dört aylık” şeklinde değiştirilmiştir

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında geçen “üçüncü ayın” ibaresi “yirmi dördüncü ayın” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/9/2008 27010
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/7/2009 27285
Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir