SGK İşveren Rehberi Teşvik İşlemleri

SGK sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılacak olan işyerleri

5921 s. Kanunla 5510 s. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ilave edilen Ek 2. madde kapsamında Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapıldığı (yatırımın yapıldığı) işyerlerinden dolayı yararlanılabilecektir.

Dolayısıyla, Hazine Müsteşarlığınca teşvik belgesinin düzenlendiği işyeri işvereninin, aynı veya farklı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine/Sosyal Güvenlik Merkezlerine tescilli birden fazla işyerinin olması halinde, tamamlama vizesi yapılmış teşvik belgesi hangi işyeri için düzenlenmiş ise sigorta primi işveren hissesi desteğinden de bu işyerinden dolayı yararlanılabilecektir.

2009/1 sayılı Tebliğde öngörülen sigorta primi işveren hissesi desteğinden, gerçek kişiler, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları, kamu kurum ve kuruluşları (genel ve özel bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler ve kamu iktisadi teşebbüsleri ile bunların sermaye bileşimindeki hisse oranları %50’yi geçen kurum ve kuruluşlar) ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri istifade edebilecektir. Buna göre, bahse konu sigorta primi işveren hissesi desteğinden anılan Tebliğde öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla özel nitelikteki işyeri işverenlerinin yanı sıra resmi nitelikteki işyeri işverenlerinin de yararlanması mümkün bulunmaktadır.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir