Çalışan

Sağlığınızın bozulmasını istemiyorsanız SGK'nın bu fırsatını kaçırmayın

Sağlığınızın bozulmasını istemiyorsanız SGK’nın bu fırsatını kaçırmayın; Milyonlarca insanın sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlayan Genel Sağlık Sigortası uygulamasında 2. bir hak tanındı. Daha önce gelir testine gitmediği için yüksek borçlarla karşılaşanlara test yaptırarak borçlarından kurtulmalarının önü açılıyor. Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar 1/9/ 2016 tarihinden itibaren gelir testine başvurabilecekler. Başvuru yapanlar, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.

           SGK alacakları olmak üzere devletin bazı alacaklarını yeniden yapılandıran, 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun geçtiğimiz günlerde yasalaştı. Kanun, 2016 Haziran ayı ve daha önceki dönemlere ait SGK alacaklarını ve bunların gecikme cezalarının yanı sıra Genel Sağlık Sigorta (GSS) borçlarını da yapılandırıyor.

Bu kapsamda, genel sağlık sigortalılardan gelir testi yaptırmamış olanlar 1 Eylül 2016 (yarın) tarihinden itibaren gelir testine başvurabilecekler.  Başvuru yapanlar, gelir testi sonucuna göre genel sağlık sigortası primlerini ödemeleri veya devlet tarafından karşılanması halinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu,  Genel Sağlık Sigortasında gelir testi en önemli kalem olduğunu ifade ederek,  gelir testi yaptırmayan kişiler sosyal güvenlik sistemi tarafından bir statünün içerisine konulduğunu ve orada da borçlandırıldığını belirtti.

Yapılandırma ile bir fırsat kapısının aralandığını ifade eden Bakan Süleyman Soylu, “Bunların sadece ana paralarını 12 ay eşit taksitle ödenmesinin imkanını açıyoruz. Birinci taksiti ödediğinden itibaren her türlü sağlık hizmetinden faydalanabilecekler. Bu konuda gelir testi için 1 Eylül’den itibaren bunlara tam 4 ay bir fırsat veriyoruz ve bu 4 aylık fırsatın sonucunda gelir testi yaptırabilme imkanı ve 5’inci ayda da tekrar bu gelir testi ile beraber müracaat edebilme imkanını sağlıyoruz. Bu 4 ay içerisinde hem gelir testi yapıp hem müracaat edebilme imkanı da var. Ödemesi 5’inci ayın sonundan itibaren başlıyor.” dedi.

Kimler Gelir Testi Yaptıracak?

Herhangi bir işte çalışmayan ve sigortalı olmamakla birlikte kendisine bakmakla yükümlü kimsesi bulunmayanlar,  hiçbir sosyal güvenlik kurumundan gelir veya aylık almayanlar veya bunların bakmakla yükümlüsü olmayanlar, genel sağlık sigortasının kapsamında bulunmayanlar, üniversiteye gidiyorsa 25, liseye gidiyorsa 20 yaşını, okula gitmiyorsa 18 yaşını geçen kişiler çalışmaya başlamamışlarsa gelir testi yaptırmak zorundalar.

Gelir testi sonucuna göre hanede yaşayan kişi başına düşen gelir;

  • Brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise (549 TL) bu kişinin genel sağlık sigortası primi devlet tarafından karşılanacak,(yeşil kart)
  • Brüt asgari ücretin üçte biri ila brüt asgari ücret arasında ise ( 549 ila 1.647 TL arası) 65,88 TL prim ödenmesi gerekecek,
  • Brüt asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında ise (1.647 ila 3.294 TL)  197,64 TL prim ödenmesi gerekecek,
  • Brüt asgari ücretin iki katından fazla ise  (3.294 TL’den fazla)  395,28 TL prim ödenmesi gerekecek.

BAŞVURU İÇİN; Çalışmayan, aylık/gelir almayan veya herhangi bir kapsamda sosyal güvencesi olmayanlar arasından  gelir testine hiç başvurmayanlar  2 Ocak 2017 tarihine kadar yerleşim yerindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir testi başvurusunda bulunabilecekler.

GSS Pirim Borçları Nasıl Ödenecek?

Ayrıca Genel Sağlık Sigortalılar, müracaat etmeleri halinde 2016 Haziran ve önceki dönemlere ait genel sağlık sigortası prim borçlarının gecikme cezası ve gecikme zamları silinerek borç aslını vade farkı uygulamaksızın peşin veya on iki eşit taksitle ödeyebilecek. Peşin ödeme veya taksitli ödemede ilk taksit en geç 28 Şubat 2017’de ödenecek.

Genel Sağlık Sigortalılarının Kanun kapsamına giren prim borcu asıllarının, gerek peşin olarak gerekse 12 ayda eşit aylık taksitler halinde eksiksiz olarak ödenmesi durumunda, 5510 sayılı Kanun uyarınca hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsilinden vazgeçilecek.  Ayrıca enflasyon oranında bir fark da ödemeyecek.

Genel sağlık sigortası prim borcu bulunanların bu borçlarının yapılandırılabilmesi için en geç 31 Ocak 2017 tarihinde mesai bitimine kadar ikametgahlarının bağlı bulunduğu yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurabilecekler.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.