Özürlü Rehberi SGK İşveren Rehberi

Özürlü işçi çalıştırmada SGK AVANTAJLARI

                        Özürlü işçi çalıştırmada SGK  AVANTAJLARI

 Anayasa’mızda Devletin, engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alması yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülüğün çalışma mevzuatında bir yandan  çalıştırma zorunluluğu  bir yandan da istihdamın cazip hale getirilmesi noktasında teşvikler şeklinde tezahür etmektedir. Gerçekten de iş bulma noktasında diğer kişilere göre daha dezavantajlı konumda bulunan engelliler için istihdam zorunluluğu ve teşvikler hayati öneme sahip bulunmaktadır.

  ENGELLİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMADA  50 İŞÇİ SINIRI

İşverenlerden;
• 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları, özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü işçiyi,
• Tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde 51 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü işçiyi, meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü bulunmaktadırlar.

    ENGELLİ ÇALIŞTIRMADA SGK AVANTAJLARI

  • Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için meslekî rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla Devlet tarafından teknik ve malî yönden desteklenen ve çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyeri olarak tanımlanan korumalı işyerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının,
  • Aynı il içinde elli veya daha fazla işçi çalıştırılmasından dolayı yüzde üç oranında kontenjan dahilinde çalıştırılması gereken her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin tamamının,
  • Elli veya daha fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin kontenjan fazlası olarak çalıştırdıkları özürlü sigortalılar için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisinin,
  • Yükümlü olmadıkları halde özürlü sigortalı çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir özürlü sigortalı için prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primine ait işveren hisselerinin yüzde ellisi,

Hazinece karşılanmaktadır. Bu teşvikler sadece engelli işçi istihdam eden özel sektör işverenleri için söz konusudur.

 Engelli işçi teşviğinden yararlanmak isteyen işverenlerin; Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden onaylatacakları ve özürlü statüsünde çalıştırdıkları sigortalıların TC kimlik numarasını, ad-soyadını, İş Kurumuna tescil tarihini, kontenjan dahilinde/korumalı işyerinde/kontenjan fazlası olarak/yükümlü olunmadığı halde çalıştırma durumlarını ihtiva eden belgenin aslını işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine ibraz etmeleri gerekmektedir.

İSA KARAKAŞ
www.isakarakas.com

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir