SGK İşveren Rehberi

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim

KAMU İHALE KURULU KARARI

  Karar Tarihi               : 24.11.2008

  Karar No                    : 2008/DK.D-134

  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi, 29/9/2008 tarihli ve 27012 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tarife, iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin prim oranlarını yeniden belirlemiştir. Bu çerçevede uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi için 16/10/2008 tarihli ve 2008/DK.D-120 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararı alınmış ve bu Karar 25/10/2008 tarihli ve 27035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Bununla birlikte, ihale ilanı/daveti 1/10/2008 tarihinden önce ve son teklif verme/son başvuru tarihi ise 25/10/2008 ve sonrasında olan ihalelerde tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde konuyla ilgili olarak tereddütler yaşandığı Kuruma iletilmektedir.

  Bu nedenle,

  1) İhale ilanı/daveti 1/10/2008 tarihinden önce ve son teklif verme/son başvuru tarihi ise 25/10/2008 ve sonrasında olan ihalelerde tekliflerin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde de, 16/10/2008 tarihli ve 2008/DK.D-120 sayılı Kamu İhale Kurulu Kararının esas alınması gerektiğine,

  2) Kararın Kurumun internet sayfasında yayımlanmasına,  Oybirliğiyle karar verildi.

RESMİ GAZETE SAYISI: 27035          RESMİ GAZETE TARİHİ: 25.10.2008

 

KAMU İHALE KURULU KARARI

          Karar Tarihi     : 16/10/2008

          Karar No          : 2008/DK.D-120

 

          Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi, 29/9/2008 tarihli ve 27012 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve 1/10/2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Tarife, iş kollarının iş kazası ve meslek hastalığı bakımdan gösterdiği tehlike sınıf ve derecelerine ilişkin prim oranlarını yeniden belirlemiştir. 

          Bu nedenle, ihale ilanı veya son teklif verme/son başvuru tarihi 1/10/2008 tarihinden bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihe kadar olan ihalelerde;

          1. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurulmadan iş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranının idari şartnamelerin ilgili maddesinde % 2 olarak belirlendiği temizlik hizmeti alımı ihalelerinde tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) idari şartnamede yer alan prim oranının esas alınması ve fiyat farkı hesaplanması öngörülen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde yükleniciden fiyat farkı kesilmesi gerektiğine,

          2. İş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranına ilişkin düzenlemenin, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden alınan yazıdaki prim oranı esas alınarak yapıldığı ihalelerde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) idari şartnamede yer alan prim oranının esas alınması ve fiyat farkı hesaplanması öngörülen ihalelerde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarına İlişkin Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar çerçevesinde yükleniciden fiyat farkı kesilmesi gerektiğine,

          3. Fiyat farkı hesaplanması öngörülmeyen ihalelerde ise tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) idari şartnamede yer alan prim oranının esas alınması gerektiğine,

          4. İdari şartnamede iş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranının, zeyilname yapılmak suretiyle Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’nde  yer alan prim oranına göre değiştirildiği ihalelerde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) zeyilnamede yer alan prim oranının esas alınması gerektiğine,

          5. İdari şartnamede iş kazası ve meslek hastalığı sigortası prim oranının Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’nde yer alan prim oranına göre düzenlendiği ihalelerde, tekliflerin hazırlanması ve değerlendirilmesinde (aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesi de dâhil olmak üzere) idari şartnamede yer alan prim oranının esas alınması gerektiğine,

          6. Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlatılmasına,

          Oybirliği ile karar verildi.

Paylaşabilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir