SGK İşveren Rehberi

İşyerini kapatanlar Bağ-Kur primini ödemek zorunda mı?

 Okurumuz Recep Öder, “2009 yılında iş yerimi kapattım ama Bağ-Kur’u kapatmamışım. Kapattığım günden bugüne Bağ-Kur’lu gözüküyorum. Bu prim borçlarını ödemek zorunda mıyım? Ne yapmalıyım” diyor.

5510 Sayılı Kanun’un 4/(b) bendine göre,

1) Köy ve mahalle muhtarı seçilenler,

2) Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

a) Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

b) Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar,

c) Kollektif şirketlerin ortakları,

ç) Limited şirketlerin ortakları,

d) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları,

e) Adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları,

f) Donatma iştirakleri ortakları,

g) Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları,

ğ) Tarımsal faaliyette bulunanlar,

h) 10/7/1953 tarihli ve 6132 Sayılı At Yarışları Hakkında Kanun’a tabi jokey ve antrenörler

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılırlar.

4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı olanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanların sigortalılıkları mükellefiyetlerini gerektiren faaliyetlerine son verdikleri tarihte sona erer ve bu tarih ilgili vergi dairelerince ve sigortalılarca on gün içinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile SGK’ya bildirilmesi gereklidir.

4/b (Bağ-Kur) sigortalılarına ilişkin sigortalı işten ayrılış bildirgesinin 10 gün içinde verilmemesi halinde, bu yükümlülüğü yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere, aylık asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanmaktadır. Ancak, sigortalının 10 gün

içinde işyerini kapattığını bir dilekçe ile SGK’ya bildirmemesinin bir idari para cezası yoktur.

Bu durumda, okurumuzun “……. Adresinde kurulu işyerini ve vergi kaydını ………. Tarihinde kapattığını, 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığının halen açık göründüğünü ve kapatılmasını” talep eden bir dilekçeyi SGK’ya vermesi halinde vergi kaydının kapandığı tarih itibariyle 4/b (Bağ-Kur) sigortalılığı sona erdirilerek, 4/b (Bağ-Kur) borcu silinecektir.

Bireysel emeklilik SGK’na aktarılır mı?

Okurumuz İbrahim Ersoy, “Eşim 2004 senesinden itibaren bireysel emeklilik sisteminde prim ödüyor. Geçen süreyi SGK’ya aktarıp emekli olma hakkı doğabilir mi? Eğer olursa ne kadar zaman prim ödeyeceğiz?” diyor.

Bireysel emeklilik, tamamlayıcı sosyal güvenlik sistemi olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulmasını teminen, gönüllü katılıma dayalı ve belirlenmiş katkı esasına göre oluşturulmuş bir sistemdir.

SGK ve bireysel emeklilik şirketleri farklı hukuki düzenlemelere dayanan ve farklı işlevlere sahip kurumlardır. Dolayısıyla bireysel emeklilik sistemine ödenen primlerin SGK’ya aktarılması ve bu şekilde hizmetlerin birleştirilmesi yoluyla emekli olunması mümkün değildir.

Kaynak:Resul KURT/DÜNYA Gazetesi/6.5.2011

Paylaşabilirsiniz

One thought on “İşyerini kapatanlar Bağ-Kur primini ödemek zorunda mı?

 1. 2011 yılında piknik[lokanta]olarak bir iş yeri açtım.3 ay sonunda

  kapatmak zorunda kaldım.
  halen bağkurlu gözüküyorum.vergi mükellefiyim.yeni ssk başladı
  ne yapmam gerekiyor.şu an 8 bin tl bağkur pirim borcum
  var.pirim borcum ve bağkurumu sildirebilirmiym.
  aydınlatırsanız sevinirim ya da bu durumda ne yapabilirim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir